Kan du rädda jorden på två minuter?

Kan du ställa bilen eller vill du hellre frysa året om? Eller behålla bilen och i stället ställa om till kärnkraft? Vad kan du tänka dig att avvara för att undgå klimatförändringar? Testa vår koldioxid-beräknare där DU ska ta de svåra besluten.

Klimaberegner

Hur mycket koldioxid kan du spara?

Det brittiska miljödepartementet har tagit fram en koldioxidberäknare med 14 parametrar som du kan ändra på. Med beräknaren är det lätt att se vilka åtgärder som snabbt ger utslag i räkenskaperna och vilka som kräver stora samhällsmässiga investeringar.

För att undvika allvarliga klimatförändringar ska de nuvarande koldioxidutsläppen minskas till 20 procent av 1900 års nivå – och reduktionen ska vara genomförd 2050.

Koldioxidberäknaren baserar sig på tal från Storbritannien som Sverige i många avseenden kan jämföras med.

Testa koldioxidberäknaren här:

<em
Brittiska miljödepartementets koldioxidberäknare</em

Här är parametrarna som du kan ändra:

Sättet vi tar oss fram på, bor på och driver våra industrier på har stor betydelse för koldioxidutsläppen. Men alla åtgärder och förändringar kostar pengar för samhället och för dig som konsument, så vilka parametrar skulle du ändra om du hade makten?

Energitillförseln

Du kan reglera tillgången av energi med dessa parametrar:

 • Biobränsle: Vill du ta stora delar jordbruksmark för att producera bioetalnol?

 • Olja, gas och kol: Vill du minska mängden olja, gas och kol som vi i dag använder till uppvärmning, elektricitet och transporter. Vad ska vi använda i ställetr?

 • Kärnkraft: Vill du bygga kärnkraftverk och bespara atmosfären koldioxid?

 • Fånga in koldioxid och pumpa ned det i marken: Så kan du också bli av med koldioxid och andra växthusgaser.

 • Vindkraftverk på land: De låter men producerar grön el.

 • Vindkraftverk i havet: Enorma havsbaserade vindkraftverk säkrar en enorm elproduktion.

Efterfrågan på energi

Du kan reglera behovet av energi med dessa parametrar:

 • Utveckling i industrin: Vill du sätta stopp för tillväxten genom att begränsa energiförbrukningen?

 • Energieffektivitet: I hur hög grad ska industrin tvingas till att energieffektivisera och lagra koldioxid i marken?

 • Isolering: Ska alla hus tilläggsisoleras?

 • Temperaturen inomhus: Vill du sänka temperaturen inomhus och spara energi?

 • Metod för uppvärmning: Ska all uppvärmning ske med fjärrvärme eller ska folk fortfarande få använda naturgas och olja?

 • Resvanor: Ska människor tvingas till offentlig transport och samåkning eller ska vi fortfarande ha friheten att ta bilen?

 • Typ av bränsle till transporter: Ska alla bilar köra på ström eller väte, eller ska man fortfarande kunna köra på bensin?