Klimatrelaterade dödsfall kostar miljarder

Upp mot 12 procent av landets bruttonationalprodukt. Så mycket kostar förlusten av människoliv på grund av luftföroreningar i länder som Kina, enligt en ny analys.

nb_u39 Kulkraft

Världens ledare samlades i tisdags i New York för att diskutera klimatförändringarna.

FN:s klimatpanel har slagit fast att människans utsläpp av bland annat CO2 är den största boven i den globala uppvärmningen.

Men klimatet är inte ensamt att lida av föroreningen. Varje år kostar utsläppen av partiklar från kolkraftverk och transportsektorn fyra miljoner liv - och ännu mer pengar.

Dödsfall kostar 8 650 miljarder

Organisationen New Climate Economy har beräknat hur mycket pengar förlusten av människoliv på grund av föroreningar kostar de 15 största utsläpparna av CO2.

I CO2-boven nummer 1, Kina, kostar dödsfallen samhället 12 procent av landets bruttonationalprodukt, motsvarande omkring 8 650 miljarder kronor.

På de efterföljande två platserna kommer inte helt överraskande Ryssland och Indien, medan Tyskland på fjärdeplatsen är hårdast drabbad av de europeiska länderna.

Små partiklar är boven

Medan klimatet påverkas av växthusgaser i atmosfären, är det små luftburna partiklar i närmiljön som är farliga för hälsan.

Källan är dock densamma - nämligen koleldade kraftverk och transportsektorn.

Figuren visar hur stor procent av ländernas bruttonationalprodukt förlusten av människoliv på grund av luftföroreningar kostar.