Fyra av jordens nio gränser har överskridits

Klimatförändringar pressar vår planet. Jorden har nio viktiga system och fyra av dem är så pass mycket ur balans att stora ändringar hotar livet på jorden.

Jorden

Klimatförändringar hotar livet på jorden

Ny forskning visar att fyra av jordens viktiga system lider hårt.

Dessa fyra system kommer sannolikt att kollapsa inom de närmaste 100 åren – kanske redan om några få årtionden – och jorden riskerar att bli ett kargt, ovänligt ställe.

Forskningen publiceras i den välrenommerade tidskriften Science och beskriver hur stora förändringar människan kan tillåta innan vi träder in i tidsålder med geologisk, kemisk och biologisk undergång.

Jordens nio vitala system

Jorden har nio vitala system – exempelvis klimat, näringskretsloppet och havets surhetsgrad, som alla måste vara i balans för att jorden ska fungera som vi är vana vid. Stora ändringar kan få ett system att välta omkull.

Med hjälp av avancerade datormodeller och enorma mängder data har forskarlaget beräknat när systemet kommer att kollapsa.

För att beräkna tröskeln för exempelvis dricksvattenresurserna matades modellerna med information om vattenkvalitet och vattenresurser från hela världen.

Höga koldioxidnivåer kan driva oss in i en ny era

I cirka 12 000 år - från den senaste istiden och fram till den industriella revolutionen - varierade koldioxidkoncentrationen i atmosfären bara mellan 270 och 330 molekyler per miljon (ppm). Nivån var således relativt stabil.

Men från och med den industriella revolutionen och fram till nu har innehållet exploderat. 2015 hade talet stigit till över 400 ppm, och det stiger med cirka 2 ppm varje år.

Enligt forskarna går gränsen vid 450 ppm då atmosfären kommer att vara så fylld med koldioxid att det kommer att skapa stora klimatförändringar. Den gränsen när vi om blott 25 år.

Jorden kan räddas med teknik

Jordens nio system kan räddas med teknik. Till exempel bygger forskarna in självmordsmaskiner i genmodifierade plantor så att de dör utan forskarnas artificiella näringsämnen.

Läs mer om lösningarna på jordens problem här: