Shutterstock

Klimatförändringar förvandlar storstäder till livsfarliga ugnar

Städer riskerar att värmas upp markant snabbare än resten av jordklotet, enligt slutsatserna i en stor klimatstudie. New Delhi kan exempelvis i värsta fall bli åtta grader varmare än i dag.

Världens storstäder riskerar att bli i genomsnitt 4,4 grader Celsius varmare till år 2100. Det är slutsatsen i en studie genomförd av forskare från bland annat Princeton, Berkeley och University of Illinois.

Och det är – väl att märka – utöver de regionala temperaturökningar som klimatförändringarna redan hotar att ge upphov till.

Om temperaturerna exempelvis redan väntas öka fyra grader i Indien till 2100, så kan det bli upp till åtta grader varmare i New Delhi, berättar Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimatfysik, till Danmarks Radio.

Det är i synnerhet städer i USA, Centralasien, Kina, Mellanöstern, Afrikas och inre Sydamerika som riskerar olidliga temperaturökningar, men även europeiska storstäder som Rom, Madrid och Lissabon kan vänta sig mer extrem värme.

Extrem värme dödar

Forskarna har sällan fokuserat på städer i tidigare förutsägelser om klimatförändringarna, eftersom städerna bara täcker omkring tre procent av världens totala areal. Därför har fokus snarare legat på den globala uppvärmningens påverkan på exempelvis polerna och världshaven.

Men enligt Lei Zhao från University of Illinois, som är huvudförfattare av den nya studien, är ökat fokus på stadsområden nödvändigt.

Uppvärmningen kan nämligen betyda liv eller död for stadsbor i framtiden.

Gradskalan till höger anger den maximala våttemperaturen i Celsius om planetens temperatur ökar med tio grader. Alla områden som markerats i ljusgult eller lila kommer att bli livsfarliga för människor.

© Steven Sherwood/UNSW

Olidlig hetta kan fördriva miljontals människor

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har antalet människor som har utsatts för värmeböljor, vuxit med 125 miljoner mellan år 2000 och 2016. Och mellan 1998 och 2017 har 166 000 personer avlidit av extrem värme. Samtidigt räknar man med att upp emot 70 procent av jordens befolkning kommer att bo i stadsområden 2050.

Tillsammans med sina kolleger har Lei Zhao därför isolerat jordens städer i sina beräkningar av den fortsatta uppvärmningen och jämfört med modeller över klimatförändringar globalt sett.

Slutsatsen är att temperaturen i städerna kommer att bli mellan 1,9 grader och 4,4 grader varmare under kommande 80 år om utsläppen av växthusgaser fortsätter.

🎬 Förstå varför städer smälter i värmen:

Video

Lösningen: Bio-air conditioning

Att uppvärmningen i städerna blir mer extrem beror i synnerhet på den så kallade värmeöeffekten. Under förbränning av energi friges värme, oavsett om förbränningen sker hos en springande människa eller en körande bil. Eftersom koncentrationen av människor och maskiner är större i stadsområden, kommer alltså värmen där att stiga i korresponderande utsträckning.

Samtidigt bidrar stadens många byggnader även till värmeansamlingen. Deras isolering håller nämligen kvar värmen och när byggnaderna står tätt ihop förstärks effekten ytterligare.

Resultatet blir att stadsområden naturligt fungerar som ett slags varmvattensflaskor – och det kommer att bli mer uttalat i takt med den globala uppvärmningen.

Som tur är understryker forskarna att städerna kan kylas ned genom att fler parker och naturområden etableras. Dels kan växter och träd att kunna ge skugga, dels kommer deras frisättning av fukt att fungera som naturlig luftkonditionering. Städernas räddning är alltså fler gröna åtgärder – bokstavligt talat.