Shutterstock

Kan klimatförändringarna utplåna oss människor?

Mänsklighetens utplåning som art. Tanken är skrämmande, men vi måste förhålla oss till den, anser en internationell forskargrupp, som efterlyser en mer omfattande riskvärdering av den globala uppvärmningen.

När ämnen som klimatförändringar och global uppvärmning kommer på tal över kotletterna på grillen, så skrattar vi glatt och säger att det i bästa fall kommer att få fler varma kvällar på terrassen om temperaturen ökar.

Men det är ingenting att skratta åt enligt en internationell forskargrupp som nyligen har publicerat en ny rapport.

I den förklarar de sakligt och utan omsvep att de katastrofala följderna av klimatförändringar inte tas på tillräckligt stort allvar.

Forskargruppen poängterar därför hur viktigt det är att vi förbereder oss på ett scenario som har fått den dystra beteckningen "klimatslutspelet" – inte minst eftersom de realistiska framtidsprognoserna omfattar möjligheten att mänskligheten utplånas.

Risken är, enligt forskarna, att vi odelat fokuserar på de befintliga klimatmålen, men inte tillstår att det kanske inte är i närheten av att tillmötesgå framtidens dystra verklighet.

En verklighet som i värsta fall inte inkluderar människan.

Hungersnöd och extremt väder

Enligt gruppen, som bland annat innehåller forskare från England, Kina, USA, Nederländerna, Tyskland och Australien, kan en del specifika omständigheter komma att dominera bilden.

"De fyra bärande elementen i klimatförändringarnas slutspelsscenario är högst sannolikt hungersnöd och undernäring, extremt väder, konflikter och vektorburna sjukdomar. De fyra kommer att förvärras av andra riskeffekter som ökad dödlighet till följd av luftförorening och stigande vattenstånd i världshaven", skriver forskarna i sin rapport.

År 2070 kommer två miljarder människor att leva i områden med en genomsnittstemperatur på 29 grader.

De poängterar vidare att den nuvarande forskningen inom den globala uppvärmningens potentiella skadeverkan huvudsakligen koncentreras på de ekonomiska och klimatmässiga konsekvenserna av en temperaturökning på cirka en och en halv till två grader Celsius.

Ökningen på upp till max två grader Celsius går hand i hand med parisavtalet, som binder de medverkande länderna att begränsa sin klimatbelastning, så att temperaturökningen stannar inom detta relativt snävare område.

Vi måste fokusera på skräckscenarierna

Men det är inte alls tillräckligt att titta på en så liten temperaturökning, säger forskarna bakom den nya rapporten och uppmanat till ökat fokus på de värsta tänkbara scenarierna.

De har exempelvis med hjälp av datormodeller räknat ut att år 2070 kommer cirka två miljarder människor, som bor i utsatta områden, att leva med genomsnittstemperaturer på 29 grader.

Det kan jämföras med att det i är omkring 30 miljoner människor i Sahara och vid Golfkusten som lever med temperaturer på den nivån.

Antalet människor som i framtiden kommer att leva med så höga genomsnittstemperaturer kommer med andra ord att vara mer än 60 gånger större.

En fjärdedel av jordens befolkning kommer 2070 att leva i ökenklimat, och därtill kommer hungersnöd, klimatkrig, nya sjukdomar och ekonomisk kollaps.

© Shutterstock

Och det är inte bara de stigande temperaturerna som är problemet, utan även de hot som de medför, bland annat livsmedelskriser, finanskriser, sjukdomsutbrott och konflikter.

Forskarna efterlyser även ökat fokus på potentiella områden där temperaturstigning kan leda till andra händelser, som får temperaturen att stiga ännu mer – som exempelvis metanutsläpp från smältande permafrost, eller att skogar börjar släppa ut koldioxid i stället för att absorbera det.

Skräckscenarier hjälper till att fatta rätt beslut

Det är tufft att behöva förhålla sig till dessa skrämmande, men ändå realistiska scenarierna, medger forskargruppen, men understryker hur mycket det skulle gynna såväl politiker som civilbefolkningen att slippa beröringsångest.

Utan en rättvisande bild med alla de möjliga situationer vi kan komma att stå inför i framtiden blir det inte möjligt att fatta informerade beslut.

Insatsen mot klimatförändringar kommer att samma skäl inte att vara tillräcklig.

Det handlar inte bara om vad högre temperaturer kan komma att leda till, utan även hur klimatförändringarna generellt sett kan utlösa en kaskad av konsekvenser.

"Vi tror att det är hög tid att ta en allvarlig titt på de bästa sätten att expandera vår forskningshorisont, så att den också tar med detta i beräkningen. Att stå ansikte mot ansikte med accelererade klimatförändringar utan att överväga de värsta tänkbara scenarierna är i bästa fall en naiv riskvärdering. I värsta fall är det direkt ansvarslöst", konstaterar forskarna.