Shutterstock

Jorden blöder koldioxid: Miljarder ton på väg ut i atmosfären

230 miljarder ton koldioxid – fyra gånger så mycket som Kina släppt ut någonsin – kan vara på väg mot atmosfären från jordens översta jordskikt. Men vi kan stå emot hotet genom att hålla temperaturökningarna under två grader.

Ny forskning från University of Exeter visar att 230 miljarder ton koldioxid kan vara på väg ut i atmosfären från jordens översta lager om den globala temperaturen stiger med två grader.

Det motsvarar dubbelt så mycket växthusgas som USA har släppt ut under de senaste 100 åren. Eller fyra gånger så mycket som Kina har släppt ut genom tiderna.

I det översta lagret av jorden finns det ofta en hög koncentration av kol i form av dött organiskt material. Exempelvis består den så kallade mullen av organiska rester från växter och djur som långsamt har blandats med jorden av flitiga daggmaskar.

Med tiden bryter ned mikrober det organiska materialet till enklare kemiska byggstenar - inklusive koldioxid, som hamnar i atmosfären.

Förstå hur kol hamnar i jorden:

Video

Varm jord släpper ut mer koldioxid

Precis som i kylskåpet hemma ser en svalare temperatur till att fördröja nedbrytningsprocesserna i jorden. Men när temperaturen stiger ökar nedbrytningen eftersom mikroberna i jorden trivs bäst vid högre temperaturer: Värmen får dem att producera mer matsmältningsenzymer vilket gör att de äter mer - och därmed andas de ut mer koldioxid.

Jorden innehåller två till tre gånger så mycket kol som det finns i atmosfären - cirka 2 500 miljarder ton. Därför har det också länge varit en av forskningens stora frågor att ta reda på hur känsliga jordens koldioxidutsläpp är för temperaturökningar.

Hittills har modellerna arbetat med en osäkerhet på 120 miljarder ton kol. Den osäkerheten har nu eliminerats av forskare från Exeter med hjälp av deras exakta modell.

Förstå vad som händer när jorden värms upp:

Video

Ny modell utesluter det värsta scenariot, men...

Den goda nyheten i koldioxidmodellen är att forskare nu vågar utesluta de värsta scenarierna som osäkerheten i tidigare modeller har medfört.

Den dåliga nyheten är att de 230 miljarder ton kol som modellen uppskattar kommer att släppas ut vid en temperaturökning på två grader också är ett allvarligt scenario.

Om temperaturhöjningen ska hållas under två grader - som Parisavtalet föreskriver - måste utfasningen av fossila bränslen och utvecklingen av förnybar energi samt tekniker för att fånga och lagra koldioxid snabbas på.

Kina, Japan och Sydkorea har nyligen lovat att bli klimatneutrala till 2060, och i och med Joe Bidens seger i USA:s presidentval förväntas USA ge sig in i kampen igen.

Är du nyfiken på hur stort ditt koldioxidavtryck är? Beräkna ditt avtryck med vår koldioxidkalkylator!