Shutterstock

Jordbruket värmer upp vår planet med 1,5 grader

Jordens livsmedelsproduktion avger så pass mycket växthusgaser att den på egen hand kan göra att den globala temperaturen stiger med 1,5 grader - även om vi slutar släppa ut all annan koldioxid.

Även om världen lyckas ställa om transport, energi och industri till 100 procent förnybar energi kommer det inte räcka för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.

Utsläppen av växthusgaser från vårt jordbruk och livsmedelsproduktion är så pass stora att det på egen hand kan knuffa oss över den fruktade gränsen. Det är vad forskare från det engelska elituniversitetet Oxford University kommit fram till i en studie.

Kor, traktorer och avskogning släpper ut koldioxid

2015 skrev 196 länder under Parisavtalet och förpliktade sig därmed till en gemensam målsättning om att hålla den globala temperaturökningen under två grader – och helst under 1,5 grader.

Forskarna från Oxford drar slutsatsen att det mest ambitiösa målet är omöjligt och att även två grader kan vara utom räckhåll om de globala livsmedelssystemen får fortsätta som de gör i dag. Detta gäller även om vi skulle sluta släppa ut alla övrig koldioxid från och med i morgon.

De stora växthusgasutsläppen kommer från alla slags delar av livsmedelsproduktionen: Från avskogning av regnskog för ny jordbruksmark, från jordbruksmaskiner, från gödsel och från kor och får som rapar och pruttar metan.

Bilden förvärras av att den globala befolkningen växer och att ökningen av välståndet i världen också leder till en ökad efterfrågan på kött, mejeriprodukter och ägg som släpper ut mer kol än växtbaserade livsmedel. Forskarna kallar situationen “mycket skrämmande”.

En övergripande strategi kan lösa problemet

Men det finns också hopp. I studien identifierar forskarna ett antal initiativ som tillsammans ger oss 67 procents chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

Jordbrukets effektivitet måste exempelvis ökas genom investeringar och forskning - bland annat för att kunna konvertera till mer klimatvänligt gödsel. Ett effektivare jordbruk kommer också att innebära att mer mark kan omvandlas till vild natur, där träd och andra växter kan växa och binda mer koldioxid.

Dessutom måste matavfallet minskas, och vi konsumenter behöver vänja oss vid att äta mer växtbaserad kost med färre kalorier.

Forskarna understryker att vi inte kan välja våra favoriter bland strategierna – samtliga måste införas samtidigt för att effekten ska uppnås.