Mario Tama/Getty Images

Iskärna från Antarktis ska visa framtida havsnivå

Ett nytt borrprojekt ska ge svar på om ismassorna på västra Antarktis kommer att smälta bort under de kommande decennierna.

En av de största osäkerheterna när det kommer till klimatforskarnas prognoser är vad som händer med ismassorna på Antarktis när temperaturen blir något högre än vad den är i dag. Forskarna har länge haft sina misstankar om att särskilt isen på västra Antarktis riskerar att smälta bort, något som troligtvis också har hänt tidigare.

Forskarna vet att smält is från den senaste mellanistiden (glacialen) Eem, då temperaturen var cirka en grad varmare än i dag, ledde till att havsnivån steg med mellan sex och nio meter. Nu ska ett nytt borrprojekt reda ut om det var avsmältningen på Västra Antarktis som låg bakom.

En iskärna från Hercules Dome kan visa om isen på västra Antarktis smälte bort under den senaste mellanistiden, Eem.

© Shutterstock

Den amerikanska forskningsfonden National Science Foundation har avsatt tre miljoner dollar till projektet som ska genomföras vid Hercules Dome, 400 kilometer väster om sydpolen.

Västra Antarktis kan ha varit öppet hav

Större delen av marken på västra Antarktis ligger under havsytan. Det innebär att det var öppet hav där om isen var borta under Eem och vid den tiden låg Hercules Dome eventuellt ute vid kusten.

Om så var fallet kan forskarna läsa av detta i den 2,5 kilometer långa borrkärnan av is som de ska börja hämta upp 2023.

Under den senaste mellanistiden, Eem, för 129 000-116 000 år sedan (den röda delen av kurvan) var temperaturen cirka en grad högre än dagens medeltemperatur (vit prickad linje).

Genom att mäta isens innehåll av natrium och förhållandet mellan olika isotoper av syre kan de se om det var ett varmt och fuktigt kustklimat vid Hercules Dome under Eem för 129 000-116 000 år sedan.

Antarktis utan is. De blå och gröna områdena ligger under havsytan, vilket innebär att om isen smälte bort skulle större delen av västra Antarktis vara öppet hav.

© British Antarctic Survey

Isforskare från University of Washington, USA som leder projektet, hoppas också att iskärnan ska avslöja hur snabbt avsmältningen gick. Resultatet kan därmed visa hur mycket vi ska förvänta oss att havet stiger de kommande decennierna när temperaturen når samma nivå som under Eem.