Shutterstock

Hur mycket koldioxid sparar egentligen tåget?

På tågstationen hänger en affisch som påstår att jag sparar jorden mer än tre kilo koldioxid genom att ta tåget i stället för bilen de 30 kilometerna som jag har till jobbet. Stämmer verkligen den matematiken?

Järnvägsbolagens reklaminsatser är inte helt fel ute. Om tåget är elektriskt och går på grön el och bilen är en bensinbil är beräkningen rimlig.

En liter förbränd bensin släpper ut så mycket som 2,38 kilo koldioxid, eftersom varje kolatom från bensinen kombineras med två syreatomer från atmosfären. Även en bil som går 24 kilometer per liter släpper alltså fortfarande ut minst tre kilo koldioxid på 30 kilometer.

Bensin stjäl luftens syre

En förbränningsmotor kombinerar kol med syre och förvandlar en liter bränsle till en betydligt tyngre mängd växthusgas.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Bensin koncentrerar kol

En liter bensin väger cirka 750 gram och består av olika kolföreningar, exempelvis oktan, C8H18. Kol utgör 87 procent av vikten, det vill säga att det finns 650 gram kol i en liter bensin.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Förbränning frigör energin

Under förbränning kombineras oktan med syre från luften och bildar, CO2, och vatten. Kol utgör cirka 27 procent av koldioxidmolekylen, eftersom atomvikten är 12 för kol och 16 för syre.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Syre tynger ner avgaserna

Bensinmotorer är så pass effektiva att nästan allt kol reagerar med syre. De 650 gram kol som finns i en liter bensin absorberar därför 1 730 gram syre från atmosfären och bildar 2,38 kilo koldioxid per liter.

Diesel släpper ut 2,66 kilo koldioxid per liter, men samtidigt har dieselmotorn en något bättre bränsleekonomi. Det resulterar i att dieselmotorn är något bättre för klimatet.

Tåget sparar mest koldioxid

Under 2019 jämförde brittiska forskare utsläppen från olika transportformer.

Värst var inrikesflyget, med 255 gram utsläppt koldioxid per person och kilometer.

En bensinbil släpper ut cirka 192 gram och dieselbilen 171 gram, vilket ger 5,8 respektive 5,1 kilo koldioxid för en resa på 30 kilometer. Men med fler personer i bilen sjunker mängden koldioxid per person avsevärt.

De brittiska elbilarna i studien släpper ut 53 gram koldioxid per kilometer. I Norden är siffran dock närmare 0 på grund av den höga andelen grön el – till exempel kommer 90 procent från av Norges el från vattenkraft.

Det mest klimatvänliga är tågtrafiken. Det elektriska Eurostartåget släpper till exempel bara ut sex gram koldioxid per person och kilometer.

Syret försvinner sakta

Utsläppen av kol från fossila bränslen, som binder luftens syre, kan direkt mätas i atmosfärens innehåll. Under de senaste 20 åren har alltså 19 procent av varje miljon syremolekyler försvunnit årligen.

Den minskande mängden syre är dock knappast ett hot mot livet.

Även i de mest pessimistiska prognoserna från FN:s klimatpanel, IPCC, kommer syrehalten i atmosfären enbart sjunka från dagens 20,94 procent till 20,77 procent år 2300.