Shutterstock

Hur klimatvänliga är blommorna till mamma?

Hur mycket smutsar blomsterbranschen ned och hur skaffar jag en klimatvänlig bukett till mors dag?

Mors dag-buketten är allt annat än klimatvänlig.

För trots att blommor är vackra och väldoftande, så har blomsterbranschen i ful baksida – som osar av växthusgaser.

Medan livsmedelsjordbruket får hård kritik för att de släpper ut enorma mängder växthusgaser, så hör vi sällan talas om blomsterodlingens bidrag.

Den globala industrin för snittblommor är stor och hade 2020 ett värde på upp emot 300 miljarder kronor. År 2027 väntas värdet har ökat till över 420 miljarder kronor – i synnerhet på grund av den internationella blomsterhandeln.

Blommor importers från Kenya och Colombia

USA importerar exempelvis snittblommor från Colombia och Ecuador, medan vi i Europa för stora leveranser från Kenya.

De långa transportsträckorna är huvudorsaken till att blomsterindustrin är en klimatbov.

För att blommorna inte ska vissna transporteras de med flygplan med kylanläggningar. Nedkylningen förlänger blommornas livslängd, men innebär samtidigt att flygplanet förbrukar extra mycket bränsle, vilket därmed ökar koldioxidutsläppet.

År 2018 släppte importen av blommor från Colombia till USA i samband med alla hjärtans dag ut omkring 360 000 ton koldioxid. Det motsvarar det årliga utsläppet från cirka 78 000 personbilar.

Och då har den fortsatta transporten lastbilar vidare runt i landet med inte ens tagits med i beräkningen.

Om du vill skona klimatet, så bör du möjligaste mån köpa lokalt odlade blommor till mamma och alla andra som förtjänar en bukett.

31,1 kilo – så mycket koldioxidutsläpp ligger bakom en bukett med elva nederländska och kenyanska blommor importerade till England. Odlas blommorna lokalt hamnar siffran på 3,3 kilo koldioxid.