Hur allvarliga är konsekvenserna av den globala uppvärmningen?

Behöver vi verkligen vara så bekymrade för att det blir ett par grader varmare?

De flesta forskare är ense om att jordens medeltemperatur kommer att stiga. Årtionden av forskning och observationer pekar på samma sak: att det blir varmare på jorden. Förmodligen har medeltemperaturen stigit med en och en halv grad Celsius om hundra år. Det är väldigt svårt att förutsäga exakt vilka konsekvenser detta får, men de kan visa sig bli enorma.

Många forskare är rädda att temperaturhöjningen skall leda till att stora delar av polarisarna smälter. Då stiger havens vattennivå, så att låglänta områden – till exempel stora delar av Holland, Bangladesh och Indien samt områden vid Nilen i Afrika – läggs under vatten.

Det påverkar även havens temperatur och strömmar, vilket i sin tur påverkar de regionala och lokala nederbördsförhållandena. Världen över riskerar bördig jord att översvämmas eller förvandlas till öknar.

Omvänt blir torra och ofruktbara arealer bördig jord, när regnen faller över hittills torra områden. Forskarna befarar även att de varma strömmarna i norra Atlanten kommer att dra sig tillbaka.

Då skulle Västeuropa paradoxalt nog kunna bli uppemot fem grader kallare. Även livet på jorden – djur, växter, bakterier – förändras. Vissa arter dör ut, medan andra sprider sig.

Tropiska sjukdomar som kolera och malaria kommer att spridas till områden, som tidigare var för kalla. Vi ser alltså ut att ställas inför en hel del utmaningar, när den globala uppvärmningen tilltar.