Shutterstock

Här är de amerikanska presidentkandidaternas planer för klimatet

Tisdagen den 3 november väljer USA sin kommande president och de båda kandidaterna är helt oeniga om hur klimatförändringarna ska hanteras. Vi ger dig en överblick.

Resultatet av det amerikanska presidentvalet kan få allvarliga konsekvenser för världens klimat.

USA släpper ut näst mest växthusgaser i världen och står för upp emot 15 procent av jordens totala utsläpp. Amerikanerna överträffas endast av Kina, som under hösten 2020 offentliggjorde ett ambitiöst mål för att bli klimatneutrala senast 2060.

De båda presidentkandidaterna, demokraten Joe Biden och republikanen Donald J. Trump, kunde knappast vara mer oense om riktningen. Sammanfattningsvis kan man säga att Biden betraktar klimatförändringarna som en kris som man behöver agera på nu medan Trump anser att faran är överdriven.

Men hur har de två kandidaterna egentligen tänkt sig att agera? Och vad säger forskarna? Här är en snabb överblick:

Amerikanska planer för klimatet: Trump mot Biden

PARISAVTALET

 • Trumps plan:
  Trumps regering meddelade formellt 2019 att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet. Tillkännagivandet träder i kraft den 4 november 2020 – det vill säga en dag efter presidentvalet.

 • Bidens plan:
  Biden har lovat att USA ska underteckna Parisavtalet igen inom 24 timmar om han vinner valet.

 • Vad säger forskarna?
  När 195 av världens nationer 2015 skrev under Parisavtalet – och därmed enades om att hålla den globala temperaturökningen under två grader genom att minska utsläppen av växthusgaser – gjordes detta med utgångspunkt i en bred vetenskaplig samstämmighet: Klimatförändringarna har skapats av människan och koldioxidutsläppen måste minskas om utvecklingen ska kunna bromsas.

FOSSILA BRÄNSLEN

 • Trumps plan:
  Produktionen av fossila bränslen är central för den amerikanska ekonomin och ska inte regleras. Tvärtom, produktionen av kol, olja och gas ska avregleras och utvidgas. Under Trumps tid som president har USA gått förbi Saudiarabien och Ryssland som världens största oljeproducent eftersom den kontroversiella olje- och gastekniken fracking har vuxit snabbt. Trump har inga planer på att bromsa den utvecklingen.

 • Bidens plan:
  Produktionen och förbrukningen av fossila bränslen ska bromsas. Biden tänker inte skriva ut nya tillstånd för oljeproduktion och borrning. Inom de kommande 15 åren ska fossila bränslen fasas ut i elproduktionen genom att ersättas med förnybara energikällor. Biden vill dock inte förbjuda fracking, som i dag utgör 43 procent av oljeproduktion och 67 procent av naturgasproduktionen i USA.

 • Vad säger forskarna?
  Fossila bränslen är den främsta källan till växthusgasutsläpp. Tillsammans med industriproduktion står de för upp emot 89 procent av de totala utsläppen. En avmattning av den globala temperaturökningen kan inte ske utan en utfasning av fossila bränslen.

FÖRNYBAR ENERGI

 • Trumps plan:
  Under sin tid som president har Trump avvecklat program som stöttar tillväxt av miljövänlig energiproduktion. Han har ålagt avgifter på import av solceller, han har tagit bort skatteavdrag på solcellsanläggningar och han har bromsat nya skatteavdrag på elbilar. Det finns inget som tyder på att den inriktningen förändras om Trump sitter kvar som president.

 • Bidens plan:
  Bidens plan för klimatet föreslår att man under de närmaste tio åren ska investera 400 miljarder dollar i förnybar energi och forskning om klimatet. Dessutom ska skattelagstiftningen göras om så att förnybar energi och elektriska bilar blir mer attraktiva än fossila alternativ. Produktionen av vindenergi ska dessutom fördubblas innan 2030.

 • Vad säger forskarna?
  Den globala energiförbrukningen måste ställas om till förnybar energi. Detta ska bland annat göras genom att förse samhället el från sol-, vind- och vattenenergi. Fossila energikällor ska fasas ut i så stor utsträckning som möjligt och vi måste investera i ny energiproduktion och lagring i form av bland annat batterier.