Golfströmmens kollaps kan leda till isande kyla i Norden

Mätningar visar att styrkan i Golfströmmen har minskat. Skräckscenariot är en total kollaps av den viktiga havsströmmen och iskalla vintrar i norra Europa.

Golfstrømmen kan give kolde vintre

Vanligtvis värmer norra Europa sig med hjälp av den starka Golfströmmen som leder hit varmt vatten från Mexikanska golfen.

Avdunstningen av det varma vattnet säkerställer att vi har milda vintrar i förhållande till hur långt norrut vi befinner oss.

Men stora mängder smältvatten från isen på Grönland kan sätta stopp för det. Därmed kan den globala uppvärmningen således kunna innebära en nedkylning av norra Europa.

Temperaturen kan falla med tolv grader

Om Golfströmmen skulle kollapsa helt skulle temperaturerna i norra Norge och Sverige samt på Island falla med upp till tolv grader enligt beräkningar som klimatforskare på Met Office Hadley Center har gjort.

I södra Skandinavien samt på Irland och Skottland kan temperaturen falla mellan fem och tio grader på vintern. Samtidigt visar beräkningarna att sommarmånaderna kommer att bli torrare med betydligt mindre nederbörd.

Rädsla: Färskvatten försvagar Golfströmmen

Flera klimatforskare fruktar nu att Golfströmmen försvagas eftersom det för närvarande strömmar ut smältvatten från Grönland ut i Nordatlanten.

Vanligtvis sjunker Golfströmmens vatten till botten runt Grönlands sydspets. Detta inträffar på grund av att strömmen är mycket salt och tung efter avdunstningen av det varma vattnet. När det har sjunkit ned flyter strömmen söderut som en bottenström.

Men när det färska vattnet från inlandsisen tunnar ut Golfströmmens saltvatten blir vattnet lättare. Det innebär att vattnet kan finnas kvar i ytan.

Det salta vattnets sjunkande fungerar vanligtvis som en pump som drar hela Golfströmmen. Forskarna befarar därför att om pumpen slutar fungera som kommer hela systemet att sluta fungera.

Golfströmmen är som svagast på de senaste tusen åren

Ett forskarteam från Potsdam Institute for Climate Impact Research uppskattar att Golfströmmen är svagare än någonsin under de senaste tusen åren. Läs mer om Golfströmmens försvagning i vår artikel: