Gigantiskt projekt ska rädda Antarktis

Isen på Antarktis smälter i accelererande tempo, men nu tror sig en ­forskargrupp ha hittat en lösning: Konstgjorda öar, enorma pumpar och undervattensfördämningar ska bromsa avsmältningen.

© NASA

Ismassorna i Antarktis smälter oroväckande snabbt, vilket har fått en forskargrupp vid Lapplands universitet i Finland att ta fram ingenjörsvetenskapliga projekt som ska förhindra att glaciärerna flyter ut i havet och smälter.

Som exempel använder forskarna glaciären vid Pine Island i västra Antarktis. Den glider fram med en hastighet på fyra kilometer om året.

Vid kusten tappar den greppet om berggrunden och fortsätter ut i en ishylla som flyter på havet. Från ishyllan sker den stora avsmältningen och det är där forskarna vill ingripa.

Tre åtgärder håller isen kall

De har skissat på en rad idéer som ska skydda och stabilisera ishyllan och bromsa glaciärens rörelse.

Idéerna rör allt från pumpstationer som ska avlägsna vattenskiktet under glaciären till undervattensfördämningar som ska förhindra att varma havsströmmar kommer i kontakt med ishyllan.

Dyrt men nödvändigt

Enligt forskarna behöver projekten bara genomföras längs några få sträckor runt Antarktis och Grönland innan effekten blir tydlig.

Exempelvis sker 90 procent av isens rörelse mot kusten i Antarktis med isströmmar som är under 100 kilometer breda. Detsamma ­gäller 50 procent av isrörelsen på Grönland.

Forskarna medger att projekten kommer att vara dyra att ­genomföra, men de anser att det är att föredra jämfört med de kostnader som väntas längs kusterna i hela världen om vi inte gör något.

Enligt flera prognoser kommer vattenståndet i haven att stiga med mellan en halv och två meter fram till år 2100.

Fördämning ska kyla ned isen

En undervattensfördämning ska se till att vattnet runt isen är kallt. Samtidigt bromsas isens rörelser av borr hål och en ­konstgjord ö.