Shutterstock

Forskare: Vi kan stoppa den globala uppvärmningen på ett par år

Om människan stoppar utsläppen av koldioxid kan jorden själv suga ut växthusgaser ur atmosfären – och därmed bromsa den globala uppvärmningen. Det anser Michael Mann, ledande klimatforskare på Penn State University.

Många forskare är rädda att den globala uppvärmningen är som ett urspårat ånglok, som det kommer att årtionden att bromsa in, även om utsläppen av koldioxid stoppas.

Man har i många år trott att den redan utsläppta mängden koldioxid samlas i atmosfären med försenad effekt och därför fortsätter att höja temperaturerna, även om jorden skulle lyckas uppnå klimatneutralitet.

Nu hör vi emellertid andra och mer positiva toner från den ledande klimatforskaren Michael Mann från Pennsylvania State University.

🎬 Se Michael Mann sia om klimatframtiden på 60 Minutes:

Video

Den amerikanske professorn menar att klimatet kan stabiliseras snabbare än man hittills trott och att många tidigare klimatmodeller har överskattat hur länge koldioxidkoncentrationen i atmosfären skulle komma att befinna sig på en kritisk nivå.

I själva verket kan uppvärmningen bromsas på bara ett par år, om vi lyckas stoppa utsläppen av koldioxid.

Havet fungerar som avlopp

Professor Mann vill att vi ska sluta att enbart fokusera på ansamlingen av koldioxid i atmosfären och även se den naturliga dräneringen av växthusgas.

Han föreslår att man ser koldioxidkretsloppet som en handtvätt: Även om vattenkranen är öppen – och koldioxid konstant flödar ut ur världens skorstenar och samlas i atmosfären – så kommer bland annat havets och växternas förmåga att binda koldioxid samtidigt att fungera som ett avlopp, som delvis förhindrar att "vattenståndet" – mängden koldioxid – ökar.

Problemet har hitintills varit att utsläppen av växthusgaser är för stort för att avloppen ska hinna med.

Tack vare fotosyntes från alger – där koldioxid och vatten omvandlas till syre och glukos – tar exempelvis havet upp enorma mängder koldioxid. Så länge utsläppen ökar hinner havet dock inte suga upp tillräckligt mycket kol för att bromsa uppvärmningen. Men om utsläppen stoppas kommer havets "avlopp" kunna neutralisera ansamlingen av koldioxid i atmosfären.

Utsläppen måste först stoppas

Mann menar att de aktuella prognoserna för temperaturstigningar är för pessimistiska. Forskare har tidigare antagit att uppvärmningen kommer att fortsätta i flera årtionden efter att vi har blivit klimatneutrala, antar Mann, att förseningen snarare kommer att ta tre till fem år.

När vattenkranen väl har stängts av kommer avloppet att få ökad inverkan. Överskjutande koldioxid i atmosfären kommer att avlägsnas och temperaturstigningen att avstanna.

Mann poängterar dock att hans modell förutsätter att vi blir klimatneutrala. För att stoppa temperaturstigningen måste vi först stoppa utsläppet av växthusgaser.