Shutterstock

Forskare: Träd ska ta upp 25 procent av atmosfärens CO2

Artificiell intelligens och Google Earth kan visa sig bli en teknisk cocktail som säkrar att världens CO2-nivå slås ned med hela 25 procent. Den sista ingrediensen är förstås träd. Enorma mängder träd.

Pilträdet som piskar med sina grenar i vinden. Den ensamma eken på ängen. Boken som vajar i skogsbrynet.

Träd har länge ansetts vara ett värdefullt vapen i kapen mot den eskalerande CO2-nivån, som orsakar högre temperaturer – och därmed spelar en avgörande roll för klimatförändringarna som påverkar hela jordklotet.

"Men var ska träden planteras?" Den frågan har länge varit roten till mycket frustration. Men nu kommer en grupp forskare från universitetet ETH-Zürich med en ny studie med ett kvalificerat förslag.

En skog stor som Venezuela

Med hjälp av 80 000 satellitbilder från Google Earth Engine och artificiell intelligens, som utvärderade jord, klimat och höjd, kartlade forskarna jordens potentiellt gynsamma skogsarealer.

Via bilderna kunde forskarna se var det fanns skyddade områden och nationalparker, och hur mycket trädens kronor täckte de givna jordarealerna. Därmed visste forskarna också hur många träd det inte fanns – och hur många fler träd det potentiellt kunde finnas plats för.

Och det finns plats för hela 900 miljoner hektar skog – utan att det uppstår konflikt med nuvarande skogar, jordbruksarealer eller städer, anser de. Det motsvarar 1,76 procent av jordens totala areal – eller hela Venezuelas areal.

Skogarna ska bestå av 500 miljarder träd som i fullvuxen storlek kan dra ut 200 gigaton CO2 ur atmosfären. Det kommer att sänka atmosfärens nuvaande CO2-nivå med omkring 25 procent, sägs det i rapporten.

Mer än hälften av den blivande skogen ska finnas i sex länder: Ryssland (151 miljoner hektar), USA (103), Kanada (78), Australien (58), Brasilien (50) och Kina (40).

Så fungerar fotosyntes

Vatten tas upp genom rötterna.

1

Solen bidrar med ljusenergi.

2

Kloroplast med klorofyll.

3

Koldioxid tas upp genom porer i bladen.

4

Syre friges genom porer i bladen.

5

Socker lämnar bladet och omvandlas till energi.

6
© Claus Lunau

Guld och gröna skogar

Kritiker menar att studien lovar överdrivet mycket guld och gröna skogar.

Inte minst eftersom det skulle ta flera årtionden innan skogarna har vuxit tillräckligt för att absorbera 25 procent av den totala mängden koldioxid i atmosfären. Kanske ända upp till hundra år.

Det grundar sig också på att över hälften av skogsplanteringen ska ske i bara sex länder.

Rapporten berättar att "återetablering av skogar är till dags dato den enskilt mest effektiva lösningen för att dämpa klimatkrisen". Och träd är fantastiska CO2-dammsugare. Men träd absorberar inte andra växthusgaser som metan, som också bidrar till den skenande klimatkrisen.

Forskarna bakom den upplyftande rapporten påpekar också själva att återplanteringspotentialen ser helt annorlunda ut om man väntar till 2050, eftersom flera tropiska skogar kommer att få svårt att växa under en temperaturökning på 1,5 grader, vilket man väntar ska inträffa om 30 år.