Shutterstock

Forskare ska hämta världens äldsta is

Fem år. Så länge måste ett forskarlag borra för att nå ned till 2,7 kilometers djup i isen på Antarktis och kunna hämta en flera miljoner år gammal iskärna. Forskarna hoppas att borrningen ska avslöja sanningar om framtidens klimat.

En grupp europeiska klimatforskare ska borra sig ned till världens äldsta is för att lära sig mer om jordens istider.

Målet är att hämta en iskärna från hela 2,7 kilometer under isytan på Antarktis, och man räknar med att det kommer att ta fem år att nå dit.

Den nedersta delen av iskärnan kommer att vara 1,5 miljoner år gammal och förhoppningsvis har den fortfarande tydliga lager, som kan förklara jordens olika klimatväxlingar.

En 1,5 miljoner år gammal iskärna från Antarktis ska berätta om urtidens istider och förutsäga framtiden.

© Thibaut Vergoz, French Polar Institute

Borrningar ska avslöja framtidens klimat

Det är särskilt en fråga som intresserar forskarna. Från borrningar i havsbotten vet man att den rytm som istiderna kommer och går med förändrades för cirka 1,2 miljoner år sedan.

Dessförinnan kom istiderna med cirka 40000 års mellanrum, men därefter har mellanrummet ökat till 100000 år.

Kanske finns förklaringen i atmosfärens sammansättning och temperatur, och det är just det som kan avläsas i iskärnan.

I små luftbubblor finns atmos­färens innehåll av bland annat koldioxid bevarat, och temperaturen avslöjas av förhållandet mellan olika isotoper av syre och väte.

Koldioxid i atmosfären ger varmare klimat men kan på sikt utlösa en istid genom att ändra på havsströmmarnas förlopp.

Iskärnan kommer också att kunna användas för att jämföra urtidens klimat med nutidens – och kanske till och med förutsäga framtidens.

Exempelvis kan forskarna se hur mycket koldioxid det har funnits i atmosfären vid perioder då klimatet plötsligt skiftat från en värmeperiod till en istid, och om det finns en särskilt kritisk punkt som kan ha utlöst växlingen.