Shutterstock

Forskare förvandlar koldioxid till flygplansbränsle

Brittiska forskare har hittat ett både billigt och energieffektivt sätt att omvandla koldioxid till flygplansbränsle. Den hemliga ingrediensen är järnstoft.

Forskare från elituniversitetet Oxford University i England har utvecklat en metod som omvandlar koldioxid – världens vanligast förekommande växthusgas – till flygplansbränsle. Det kan leda till att flygtrafiken blir i princip klimatneutral.

Flygtrafiken utgör omkring tolv procent av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid, och även om man arbetar med att utveckla elektriska flygplan är det fortfarande lång väg kvar innan vanliga passagerarplan kan drivas av hållbar el.

Men om planets bränsle kan tillverkas av koldioxid – som annars skulle hänga kvar i atmosfären och värma upp jordklotet – i stället för olja kan det leda till något av ett genombrott för en grön omställning. Och det är precis vad forskarna från Oxford har uppnått.

Järnstoft sätter i gång reaktionen

Fossila bränslen innehåller kolväten, som blir till koldioxid under förbränning. Forskarna från Oxford har vänt upp och ned på det hela och gör om koldioxid till kolväte med hjälp av en järnstoftbaserad katalysator, som utlöser den kemiska reaktionen.

Katalysatorn pumpas in i en reaktionskammare tillsammans med koldioxid, citronsyra och väte. Kammaren värms upp till 350 grader, och det sätter i gång en reaktion, där kolatomerna separeras från syreatomerna i koldioxidmolekylerna för att i stället förenas med väteatomerna. På så vis bildas kolväten, som kan användas till flygplansbränsle.

Forskarnas experiment med reaktionskammaren pågick under 20 timmar, och man lyckades omvandla 38 procent av koldioxiden i kammaren till nya kemiska produkter.

Av dem var knappt hälften kolväten, som alltså kan användas till flygplansbränsle, medan resten bland annat var eten och propen, som används i tillverkning av plast. De överskjutande syre- och väteatomerna gick ihop och bildade vatten.

Koldioxid från cementfabriker kan tankas i passagerarplan

Det är inte första gången forskare har lyckats omvandla koldioxid till bränsle. Men hittills har det varit dyrt, komplicerat och energikrävande.

Oxfordforskarnas teknik är billig, eftersom katalysatorn är gjord av järn, och eftersom den använder mindre elektricitet än alternativen. Tekniken kan till och med göras helt grön, om elen kommer från hållbara energikällor som sol och vind.

Forskarna föreställer sig att fabriker för flygplansbränsle kan installeras intill stål- och cementfabriker. De släpper ut stora mängder koldioxid, som kan pumpas direkt in i reaktorkamrarna och återanvändas till flygplansbränsle.

Är du nyfiken på hur stort ditt koldioxidavtryck är? Beräkna ditt avtryck med vår koldioxidkalkylator!