Shutterstock

Forskare justerar de värsta temperaturökningarna

Jordens temperatur reagerar långsammare på ökande koldioxidkoncentration än vad man hittills antagit. Det visar en ny stor studie. Den maximala temperaturökningen är lägre än fruktat.

Ett av klimatförändringarnas mest centrala vetenskapliga begrepp debatteras just nu. Forskare arbetar ständigt för att förstå hur jordens så kallade “klimatkänslighet” är.

Klimatkänsligheten är ett sätt att beskriva atmosfärens känslighet för ökande koldioxidmängd. Ju högre känslilgheten är desto mer ökar temperaturen per ny enhet koldioxid i atmosfären.

Nu har en grupp bestående av 25 forskare från hela världen presenterat en studie där de drar slutsatsen att känsligheten faktiskt är mindre än vad man hittills trott.

Maximal temperaturökning är mindre än vad som antagits

När mängden koldioxid i atmosfären ökar, stiger temperaturen också eftersom gasen lägger sig som ett lock och gör det svårare för värmen att lämna jorden. Detta är den så kallade växthuseffekten i grova drag, men självklart är det inte riktigt så enkelt.

Arktis reflekterar tillbaka solljuset. Moln kan både hålla kvar värme och hålla den borta. Stoft i atmosfären fungerar på samma sätt. Skogar binder koldioxid när de växer, men de dör också när temperaturen ökar. Haven binder koldioxid men inte för alltid.

En mängd faktorer spelar in när man ska avgöra hur stor temperaturökning en viss mängd koldioxid leder till.

Hittills har forskarna menat att jordens temperatur kommer att öka mellan 1,5 och 4,5 grader när mängden koldioxid i atmosfären fördubblas från sin nivå före 1800-talets industrialisering.

Slutsatsen i den nya studien är att spannet är betydligt mindre. En fördubbling av mängden koldioxid leder enligt forskarna till en temperaturökning mellan 2,6 och 3,9 grader.

En god nyhet - och en dålig nyhet

På 1800-talet låg atmosfärens innehåll av koldioxid på cirka 280 ppm, det vill säga 280 delar koldioxid för varje miljon delar av luft. I juni 2020 låg talet på 416 ppm, och enligt flera prognoser kan vi nå 560 ppm – det vill säga en fördubbling – innan 2050 om vi inte gör radikala insatser.

Siffrorna döljer både en god och en dålig nyhet.

Den goda nyheten är att det värsta scenariot inte är riktigt så dåligt som forskarna tidigare fruktat. Även om vi inte lyckas undvika en fördubbling av koldioxidhalten kommer den värsta temperaturökningen förmodligen inte att nå över 3,9 grader.

Den dåliga nyheten är att även en temperaturökning på 3,9 grader är katastrofal, och att det dessutom ser mörkt ut för Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen under två grader i förhållande till preindustriella nivåer.