Josh Edelson/AFP/Ritzau Scanpix
Brandman med kamera i Kalifornisk skogsbrand

FN: Skogsbränder och översvämningar beror på människoskapade klimatförändringar

Den nya rapporten från FN:s klimatpanel konstaterar entydigt att de globala temperaturökningarna är orsakade av människan – och att de ligger bakom klimatförändringar som skogsbränder, värmeböljor och översvämningar.

De omfattande rapporterna från FN:s klimatpanel (IPCC) anses vara grundboken inom klimatforskning.

Första delen av panelens sjätte rapport har nyligen publicerats och den konstaterat utan omsvep vad aktivister och forskare har varnat för i flera år – att temperaturökningarna är orsakade av människan och de vittgående konsekvenser för klimatet.

Fler än 700 forskare från hela världen har haft ett finger med i den nya rapporten, som samtliga FN:s medlemsländer har accepterat vilket ger den stor politisk genomslagskraft.

Framtiden blir ännu varmare

Rapporten konstaterar först och främst att människans utsläpp av växthusgaser "entydigt" har spelat en roll för de global temperaturökningarna samt att de har medfört "långtgående och snabba förändringar i atmosfären, haven, istäcken och djurlivet."

Jordens genomsnittstemperatur har ökat med 1,09 grader sedan 1850 och enligt rapporten är det utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan som ligger bakom så mycket som 1,07 grader.

Före år 2100 kommer temperaturerna att öka ytterligare – sannolikt till den kritiska gränsen vid två grader – såvida inte världens länder begränsar sina koldioxidutsläpp drastiskt. Och det kommer att leda till fler och värre konsekvenser än de klimatförändringar vi märker av redan i dag.

Forskarna varnar för att extrema väderfenomen – exempelvis dödliga värmeböljor, torka, översvämningar och skogsbränder – som har plågat världen under sommaren 2021 varslar om framtidens klimatverklighet.

Med en global temperaturökning på bara 1,5 grader kommer ytterligare en miljard människor att befinna sig i riskzonen för dödliga värmeböljor, uppskattar forskarna.

Ond spiral ökar tempot drastiskt

Om inte världens länder vidtar och upprätthåller nya klimatåtgärder så kommer utvecklingen att ske i allt högre takt.

Man på uttorkat fält

Kraftig torka kostade 2015 Sydafrika grödor för miljarder.

© Waldo Swiegers/Getty Images

Havets och jordens naturliga kolsänkor överbelastas och förlorar successivt förmågan att ta upp och neutralisera koldioxid om utsläppen fortsätter i samma takt som hittills.

Mer koldioxid kommer därför att hamna i atmosfären och sätta ytterligare fart på de ödesdigra temperaturökningarna.

I Parisavtalet från 2015 har FN-länderna förbundit sig att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt två grader jämfört med den nivå som rådde i början av 1900-talet. Allra helst får ökningen inte överstiga 1,5 grader.

Men den nya rapporten skjuter alla sådana förhoppningar i sank.

Redan år 2030 kommer temperaturen att överskrida den gränsen – och det ett helt årtionde tidigare än forskarna har uppskattat hittills.

Våldsammare väder och mer regn

I allmänhet kommer de högre temperaturerna att innebära två saker för klimatet: Extremt väder blir mer extremt och vi får mer nederbörd.

Floden Ahr översvämmar byn Insul

Floden Ahr steg över sina bräddar den 15 juli och översvämmade byn Insul i Rheinland-Pfalz.

© Nick_Raille_07 / Shutterstock

Det beror på att högre temperaturer bland annat medför att luften kan innehålla mer fukt, vilket skapar större och kraftigare åskmoln – med skyfall och översvämningar som följd.

Ett sådant vädersystem drabbade Tyskland och andra delar av Centraleuropa i juli 2021 med katastrofala konsekvenser.

Andra platser i världen kommer samtidigt att få mindre regn, vilket leder till längre och mer svårartade torrperioder, som exempelvis Iran har kämpat med under sommaren 2021.

Torkan gör skogsområden med sårbara för bränder liknande dem som nu härjar i USA och Turkiet.

Redan nu har temperaturökningarna haft allvarliga och eventuellt irreparabla konsekvenser för både polarisen och haven, skriver forskarna.

Experter kräver handling

Forskarna bakom rapporten poängterar upprepade gånger att världssamfundet måste agera snabbt och ambitiöst för att ha en chans att bromsa klimatkrisen. Det är nu för sent att helt undvika den.

Men om världen gör gemensam sak om att helt stoppa utsläppet av koldioxid – som exempelvis USA och Kina har svurit att göra senast år 2025 respektive år 2060 – kan temperaturökningen hamna på en nivå mellan 1,5 och två grader, enligt forskarna.

Det skulle begränsa klimatförändringarna markant och på sikt ge möjlighet att reparera en del av de skador som klimatet redan har åsamkats.