Shutterstock

FN: Afrika behöver hjälp för att klara klimatförändringarna

Afrika behöver att rika länder, som förorenar långt mer än fattiga, måste kompensera för klimatförändringarna.

Klimatförändringarna kommer att drabba länder i Afrika oproportionerligt hårt om inga investeringar görs för att hjälpa dem att anpassa sig.

Det säger FN:s meteorologiska världsorganisation, WMO, i en ny rapport.

"Afrika står bara för cirka 2-3 procent av världens utsläpp av växthusgaser, men kontinenten som helhet värms upp snabbare än det globala genomsnittet. Förra året var Afrika med på listan över de fyra hetaste platserna", skriver WMO i den nya rapporten om klimatet i Afrika 2021.

Avgörande betydelse

Rapporten publiceras i en tid då Afrika kräver att rikare länder, som förorenar betydligt mer, behöver ge pengar till projekt på den fattiga kontinenten och kompensera den för klimatförändringarna.

Det är krav som också väntas hamna i fokus vid COP27 – FN:s nästa klimattoppmöte i Egypten i november.

WMO säger att mer investeringar i klimatanpassning är absolut nödvändigt.

Man beräknar att klimatförändringarna kan kosta afrikanska länder 50 miljarder dollar (531 miljarder kronor) år 2030, främst på grund av torka och översvämningar.

I rapporten framhålls också att kraftigt förändrade mönster i nederbörd har lett till den värsta torkan på mer än 40 år på Afrikas horn.

Förra året registrerade Sydsudan de värsta översvämningarna på 60 år, medan Tchad i år drabbades av den värsta nederbörden på över 30 år.

Forskare säger att extrem hetta och kraftig nederbörd förvärras av klimatförändringar orsakade av människor. Detta kommer enbart att öka om den globala uppvärmningen fortsätter, enligt rapporten.

"För att öka motståndskraften i afrikanska länder måste kontinenten påskynda ansträngningarna att etablera system för tidiga varningar och klimattjänster", säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.

Rapporten varnar också för att fyra av fem afrikanska länder sannolikt inte har säkrat tillräckliga vattenresurser på sju år.

Enbart vattenbrist kommer under den perioden att leda till att omkring 700 miljoner människor fördrivs, framgår i rapporten.