Shutterstock

Fisk fyller luften med koldioxid

Stora fiskat binder koldioxid när de dör och sjunker till botten – medan fångad fisk frisätter koldioxid till atmosfären. Den självförstärkande effekten får nu forskarna att höja uppskattningen av koldioxidutsläpp från fisket med 25 procent.

Fiske släpper ut 25 procent mer koldioxid än man hittills antagit, konstaterar forskare från bland annat University of California och Université de Montpellier i en ny studie.

Den koldioxid som fiskarna släpper ut efter att de har fastnat på kroken måste nämligen också räknas in.

Kol fångas på havets botten

Hittills har fiskeindustrin fokuserat på klimatavtrycket från fiskebåtarnas bränsleförbrukning. Enligt forskare har man emellertid förbisett en del av fiskets föroreningar, i och med att fisk innehåller kol precis som alla andra levande varelser.

Stora fiskar som tonfisk, hajar och svärdfisk består exempelvis av upp emot 15 procent kol. När fiskarna dras upp ur vattnet och bryts ned med tiden – när de exempelvis äts upp eller ruttnar – förenas kolet till slut med syre och frisätts därmed som koldioxid till atmosfären.

LÄS OCKSÅ: Hajar i Sverige kan bli upp till tolv meter långa

Normalt sjunker fiskarna annars till botten när de dör. Där begravs fiskarna – tillsammans med sitt kol – i underlagen av organiska och mineraliska partiklar som ligger på havsbottnen. Kolet från de döda fiskarna fångas därmed in och förhindras att nå ut i atmosfären i form av koldioxid. Först om kolet grävs upp kan den potentiellt släppas ut från havsbottnen.

Fiskarna fungerar som så kallade naturliga "blåkolfällor", det vill säga som depåer för koldioxid i haven.

Fiskar förorenar som 4,5 miljoner bilar

Forskarnas nya fokus på fiskarnas blåkoleffekt öppnar upp för en helt ny förståelse för fiskets klimatavtryck. Om koldioxidutsläpp från fiskarnas tas med i beräkningen, har havsfiske släppt ut minst 730 miljoner ton koldioxid i atmosfären sedan 1950. Och bara under 2014 släppte havsfisket exempelvis ut samma mängd koldioxid som det årliga utsläppet från 4,5 miljoner bilar.

Den ledande forskaren Gaël Mariani från Université de Montpellier säger till mediet Futurity att den nya studiens resultat ger ett bra argument för mer säsongsbetonat och hållbart fiske. I synnerhet större fiskar bör skyddas mer, så att de får chansen att begrava sitt kol på havsbottnen.

Koldioxidvinst är lätt att återetablera

Den goda nyheten är att nästan hälften av havsfiskets störning av blått kol sker på områden, där fiske redan är en dålig affär. Där kan fisket bara löna sig tack vare statliga subventioner, påpekar forskarna. Det ekonomiskt olönsamma fisket – som samtidigt är skadligt – bör inte vara så svårt att stoppa, resonerar man.

Om fiskarna lämnas i fred, kan blåkoleffekten också relativt enkel återuppbyggas:

“Vi behöver inte sluta att fiska för att återfå många av de fördelaktiga kolbindningarna. Om vi fiskar i rätt områden i en hållbar omfattning, kan vi återuppbygga en ansenlig del av de naturliga blåkolfällorna”, säger Steve Gaines från University of California Santa Barbara.