Droppstensgrotta varslar om kraftiga höjningar av havsytan

En temperaturökning på bara några få grader kan få havsnivån att öka med drygt 16 meter. Det avslöjar nya studier av avlagringar på droppstenar i en grotta på Mallorca.

Gamla droppstenar ger nu en illavarslande bild av vad den människoskapade växthus-effekten innebär för framtida havsytenivå.

En grupp geologer från University of South Florida i USA har undersökt droppstenar i ett grottsystem på Mallorca som visar att temperaturstegringar på bara några få grader kan göra att haven stiger med långt över tio meter.

Grottorna, som heter Cuevas de Artà, har stått i förbindelse med Medelhavet. Därför bär de spår av hur högt vattenståndet var i havet för över tre miljoner år sedan.

På samma sätt som vattnet i ett badkar lämnar ringar av kalk där vattenytan befunnit sig har vattenståndet i grottorna satt spår på droppstenarna.

Droppstenar i en grotta på Mallorca visar att ett klimat som bara var ett par grader varmare än i dag fick haven att stiga med 16 meter.

© A. Merino

Droppsten avslöjar havsnivån omkring år 2100

Kalkavlagringarna har bevarats fram till i dag, eftersom miljön i grottorna skyddats mot väder och vind. Forskarna har identifierat totalt sex vattenstånd för mellan 4,39 och 3,27 miljoner år sedan.

Den senaste delen av perioden är särskilt intressant. Då var temperaturen på jorden mellan två och tre grader högre än vad den var när vi i samband med den industriella revolutionen började släppa ut stora mängder koldioxid.

Därmed var temperaturen densamma som vi kan förvänta oss omkring år 2100. Avlagringarna visar att vattenståndet för 3,3 miljoner år sedan var 16,2 meter högre än i dag.

För 4,39 miljoner år sedan, när det var ännu varmare, låg havsytans nivå hela 23,5 meter högre än i dag.

De höga vattenstånden under perioden motsvarar att det mesta av inlandsisen på Grönland och västra Antarktis smälte bort.