Shutterstock

Det kan göra mer skada än nytta att plantera nya träd

På flera platser i världen har regeringar långtgående planer på att plantera miljardtals nya träd som ett led i kampen mot klimatförändringar. Men ny forskning är skeptisk till insatsen.

Träd fångar in och binder CO2 från atmosfären, och därmed är det alltid bra för klimatet att plantera fler träd. Eller är det inte det?

Två nya artiklar publicerade i den vetenskaplige tidskriften Nature Sustainability kastar ett skeptiskt ljus över effekten av stora anlagda skogsplanteringsprojekt.

Den nya forskningen visar att dåligt planerade skogsplanteringskampanjer faktiskt kan vara direkt skadliga för den biologiska mångfalden, och att deras potential ofta överskattas.

Skogsplanteringsprojekt är populära världen över, och allt fler regeringar börjar se dem som en viktig del av klimatinsatsen.

Ny skog kan förstöra biologisk mångfald

Den första av de skeptiska studierna kommer från det amerikanska universitetet Stanford.

Där undersökte forskarna en inflytelserik skogsplanteringskampanj i Chile, där staten täckte 75 procent av utgifterna för att plantera ny skog mellan 1974 och 2012.

Studien konstaterar att kampanjen faktiskt ledde till reducerad biologisk mångfald och hade en försvinnande liten positiv effekt på klimatet.

De ekonomiska incitamenten fick nämligen befolkningen att byta ut gammal skog – som band mycket CO2 och hade stor biologisk mångfald – med monokulturell skog, som gav högre avkastning.

Potentialen överskattas

Nästan samtidigt med Stanfordartikeln publicerade en forskargrupp från Colorado State University en annan studie av skogsplanteringsprojekt i Nordkina, som visar att projektens förmåga att ta upp och lagra CO2 ofta överskattas.

Hittills har de flesta vetenskapsmän beräknat ny skogs förmåga att ta upp CO2 med hjälp av ett fast förhållandetal. Men genom att undersöka 11 000 jordprover från skogsplanteringsprojekt kunde forskare visa att CO2-absorptionen i nya skogar varierar enormt mycket beroende på lokala förhållanden.

Där jorden var fattig på kol, fick nya träd koldensiteten i jorden att öka. Men där jorden var rik på kol fick nya träd faktiskt densiteten att minska.

Även om de båda studierna är skeptiska, så vill forskarna inte måla fan på väggen. De förordar i stället att man inom projekten tar med de lokala förhållandena i beräkningen – och att man förbjuder att gammal skog byts ut mot ny.

Potentialen med att plantera nya träd är fortfarande enorm, men det måste göras med eftertanke.