Copernicus
Satellitbilder från Copernicusprogrammet

Den värsta torkan på 500 år kan ses från rymden

Satellitbilder avslöjar hur sommarvärmen förändrat stora delar av Europa på kort tid.

Från frodigt grönt till bränt brunt. Sommarens extrema värme har lämnat avtryck på stora delar av Europa och satt press på dricksvattennivåer, jordbruk och energiproduktion.

Nu avslöjar också nya satellitbilder hur det som utropats vara den värsta torkan på kontinenten sedan medeltiden även går att se hundratals kilometer ut i rymden.

I en video på Twitter visar det europeiska observationsprogrammet Copernicus hur Europa såg ut under perioden mellan den 1 juli och 31 augusti 2021 jämfört med samma period i år. Och bilderna talar sitt tydliga språk.

Varningar över stora delar av Europa

Bilderna har tagits av den så kallade Sentinel-2-satelliten, och de avslöjar hur jordens växttäcke har lidit enorma skador från framför allt östra England ner till norra Frankrike.

Samtidigt visar satellitdata att det enbart är norra Skandinavien och de östra delarna av Europa som har undkommit torkan.

Satellitbilder från Copernicusprogrammet

Satellitbilderna visar hur Europa såg ut mellan 1 juli och 31 augusti 2021 jämfört med samma period i år. Lägg märke till hur speciellt östra England och norra Frankrike har förändrats i utseende.

© Copernicus

En slutsats som tyvärr ligger i linje med en färsk rapport om sommarens torka från det så kallade European Drought Observatory.

Där drar forskarna slutsatsen att hela 47 procent av Europa omfattades av varningar för torka under augusti med stor brist på jordfuktighet, samtidigt som 17 procent av Europa befann sig i den mest alarmerande kategorin där också växtligheten påverkades av torka.