Shutterstock

Coronaviruset kan innebära den största nedgången någonsin i årliga koldioxidutsläpp

De globala koldioxidutsläppen kan minska med upp emot 5,5 procent under 2020 på grund av COVID-19-stängningar i världen. Det är första minskningen sedan finanskrisen, då utsläppen föll med 1,4 procent, och det kan visa sig bli historiens största. Men trots det är det inte tillräckligt för att hålla nere den globala temperaturen.

Sedan coronans utbrott har det många gånger rapporterats om färre bilar på vägarna, minskat antal flygplan på himlen och ren luft i städerna. Och nu har vi fått de första försiktiga uppskattningarna av hur stor klimateffekten faktisk kan bli.

Den brittiska organisation Carbon Brief har publicerat en analys utifrån global data om de senaste månadernas energiförbrukning och utifrån detta förutspår organisationen ett fall på 2 000 miljoner ton koldioxid i globala utsläpp i år.

Det motsvarar ett fall på 5,5 procent – och det är mycket. Det kan till och med innebära den största minskningen i koldioxidutsläpp någonsin.

En pandemi kan inte ensamt rädda klimatet

I jämförelse minskade koldioxidutsläppen i världen med 845 miljoner ton efter andra världskriget, medan finanskrisen 2008 ledde till ett fall på 440 miljoner ton.

Men inte ens ett världshistoriskt rekord räcker om vi ska hålla temperaturökningen under de 1,5 grader som var Paris-avtalets ideala scenario om jorden ska kunna undvika de värsta effekterna av den globala uppvärmningen.

Faktum är att det behövs en minskning på 7,6 procent per år under det närmaste decenniet om vi ska lyckas.

Tillväxt inom miljövänlig energi kan ha bidragit

Carbon Briefs analys baseras på fem stora mängder data från Kina, USA, Indien, Europa samt den globala oljesektorn.

Sammantaget visar siffrorna en bild av koldioxidutsläpp från transportvägar, luftfart, industriproduktion, luftföroreningar och andra relevanta indikatorer som totalt omfattar 76 procent av de globala utsläppen. Därför anser Carbon Brief att analysen är representativ.

Men organisationen säger också att det fortfarande bara handlar om en uppskattning. Det är omöjligt att göra exakta förutsägelser eftersom vi ännu inte vet hur krisen kommer att utveckla sig eller hur länge den kommer att pågå.

Man kan heller inte dra fullständiga slutsatser om orsakerna till den kraftiga minskningen av utsläppen.

Det fanns exempelvis redan en betydande utveckling för miljövänlig energi innan utbrottet av COVID-19, samtidigt som solsken och blåsigt väder under årets första månader har inneburit en större produktion i sol- och vindparker runtom i världen.