Blir jorden varmare?

Man hör ofta om stigande temperaturer på jorden. Finns det något vetenskaplig grund för det? Vilka blir konsekvenserna?

Jorden blir tveklöst varmare. Climate Research Unit vid University of East Anglia har räknat ut den globala medeltemperaturen sedan 1860, och fram till nu har den stigit med 0,6 grader. Dessutom var 1990-talet det varmaste årtiondet på de senaste 1000 åren. Enligt beräkningar från FNs klimatpanel IPCC kommer det att bli ännu varmare på jorden under de kommande 100 åren. Man bedömer att genomsnittstemperaturen kommer att stiga med mellan 1 och 3,5 grader. Det kommer i så fall att få stora konsekvenser: vattennivån i världshaven förväntas stiga mellan 15 och 50 centimeter under de kommande 100 åren. Det beror både på att glaciärerna och ismantlarna vid polerna smälter, och på att vattnet i haven tar mer plats, när det värms upp. Den högre vattennivån kommer att medföra att många kustområden hotas av översvämningar, och att miljontals människor tvingas flytta. Det varmare klimatet ökar även risken för naturkatastrofer, bland annat orkaner och kraftig nederbörd. Klimatforskarna diskuterar häftigt skälet till utvecklingen. De flesta kan dock enas om att en stor del av uppvärmningen beror på den av människan skapade växthuseffekten. Vi släpper ut allt större mängder växthusgaser, huvudsakligen koldioxid, i atmosfären, vilket gör att jorden inte kan avge värme. Globala satellitbilder visar att sommaren under de senaste 20 åren blivit 18 dagar längre i Europa, och att nordamerikanerna har fått tolv extra sommardagar.