Shutterstock
Bitcoin

Bitcoins belastar klimatet mer än nötköttsproduktion

Ny studie visar att så kallad bitcoinbrytning förbrukar mer energi per år än hela Österrike och belastar klimatet mer än nötköttsproduktionen.

Miljöpåverkan från världens mest populära kryptovaluta bitcoin kan lätt förbises eftersom det inte är ett fysiskt objekt som vi kan mäta och väga.

Men i en ny studie, ledd av forskare från University of New Mexico, har det visat sig att bitcoin belastar vårt klimat mer än man tidigare trott. Resultaten publiceras i Scientific Reports.

"Vi hittar inga bevis för att bitcoinbrytning har blivit mer hållbar med tiden", säger professor Benjamin Jones från University of New Mexico, som är en del av forskargruppen bakom studien, till Daily Mail.

"I stället tyder våra resultat på motsatsen - bitcoinbrytning har blivit smutsigare och skadligare för klimatet med tiden."

Bitcoinbrytning innebär inte guld

Forskarna bakom studien har undersökt allmänna "energirelaterade klimatskador" från mänskliga aktiviteter mellan januari 2016 och december 2021 – däribland bitcoin.

Det är så kallad bitcoinbrytning som orsakar den stora klimatpåverkan. Det skapas nya bitcoins när datorer löser matematiska problem som verifierar transaktioner i valutan.

Tekniken bakom bitcoin kallas blockkedjor, och det bygger på en modell som kallas proof-of-work, som kan validera nya transaktioner.

Arbetet med proof-of-work kräver dock avsevärd och dyr processorkraft från datorer, vilket ökar när fler "gruvarbetare" ansluter sig till nätverket - det köps in fler specialiserade datorer, som drar mer energi.

Använder mer energi än Österrike

Bitcoins miljöpåverkan har varit känd länge, men omfattningen av dess klimatpåverkan har inte tidigare dokumenterats.

I den nya studien visar forskarna bland annat att bitcoinbrytning under 2020 förbrukade 75,4 terawattimmar (TWh) el.

Som jämförelse använde länder som Österrike och Portugal 69,9 TWh respektive 48,4 TWh under samma år.

"Globalt använder utvinningen, eller produktionen, av bitcoin enorma mängder el, mestadels från fossila bränslen som kol och naturgas", säger Benjamin Jones.

"Detta orsakar enorma mängder luftföroreningar och koldioxidutsläpp, vilket har en negativ inverkan på vårt globala klimat och vår hälsa. Vi hittar flera fall mellan 2016-2021 där bitcoin är mer skadligt för klimatet än vad en enskild bitcoin faktiskt är värd.”

bitcoin energi pris graf klimat

Global sjudagars genomsnittlig daglig elförbrukning för gruvdrift (höger axel) och myntbytespris i amerikanska dollar (vänster axel) för bitcoin (BTC). Uppgifterna är från 1 januari 2016 till 31 december 2021. Kostnaden för klimatskadorna bitcoingruvdrift orsakar är större än värdet på själva myntet.

© Scientific Reports

Förorenar mer än köttproduktion

Studien visar att koldioxidpåverkan från elproduktion för bitcoinbrytning har ökat 126 gånger från 0,9 ton per mynt 2016 till 113 ton per mynt 2021.

Beräkningar tyder på att varje bitcoin som utvanns 2021 orsakade klimatskador till ett värde av 11 314 dollar (USD), med en total global klimatkostnad på tolv miljarder dollar mellan 2016 och 2021.

Klimatskadorna från att producera den digitala valutan är i genomsnitt 35 procent av dess marknadsvärde under de senaste fem åren, och det nådde en topp på 82 procent 2020.

Som jämförelse orsakar nötköttsproduktion klimatskador för 33 procent av sitt marknadsvärde och naturgas 46 procent. Bara utsläppen från kol överstiger bitcoin med 95 procent av dess börsvärde.

Till viss del verkar det som att marknaden oavsiktligt reglerar sig själv eftersom priset på bitcoins har fallit med två tredjedelar det senaste året, vilket resulterat i en mindre klimatpåverkan.

Klimatskadorna är dock fortfarande för höga, så forskarna uppmanar till att betydande förändringar görs i kryptovalutabranschen så snart som möjligt så att bitcoinbrytningen kan göras mer hållbar.