Shutterstock
Klimat

Klimatkalkylator: Så blir framtidens klimat

Blir vår planet en eller tio grader varmare? Testa vår förenklade klimatmodell och räkna ut hur atmosfär, istäcke och människans koldioxidutsläpp påverkar jordens temperatur.

7,4 biljarder beräkningar per sekund. Forskarna måste använda extrema superdatorer när de räknar ut hur klimatet kommer att se ut i framtiden.

Men vår extremt förenklade version av forskarnas klimatmodeller gör det möjligt för dig att förutspå framtidens klimat med hjälp av en miniräknare.

Modellen består av en enda formel:

Om du inte orkar skriva in formeln i miniräknaren kan du använda vår klimatkalkylator nedan.

Vad innehåller modellen?

Klimat

En enkel klimatmodell kan ge en fingervisning om framtidens klimat.

© Lotte Fredslund

Ta bort atmosfären

Har du glömt vad emissivitet är? Det är den andel av jordens värmestrålning som atmosfären fångar upp.

Du hittar även lösningen på uppgiften längst ned på sidan.

Smält isen

Har du glömt vad albedo är? Det är den andel av solljuset som jorden reflekterar rakt ut i rymden igen.

Du hittar även lösningen på uppgiften längst ned på sidan.

OBS: Denna klimatmodell är extremt förenklad. Den tar varken hänsyn till höjningar av havsnivån eller de konsekvenser som issmältningen leder till när det gäller vädersystem och havsströmmar. Uppvärmningen av vår planet kan dessutom förändra utbredningen av exempelvis öken, skog och molntäcke.

Bromsa utsläppen

Du hittar även lösningen på uppgiften längst ned på sidan.

OBS: Detta är en extremt förenklad modell. Koldioxidens strålningspåverkan varierar i atmosfären och forskarna arbetar med att få fram mer exakta tal. Uppvärmningen av jorden leder dessutom till andra processer startar, såsom avdunstning, vilket gör det svårt att förutspå framtida emissivitet.

Fortsätt räkna

Du får gärna experimentera fritt med modellen.

Kom ihåg att den är väldigt förenklad. Syftet är främst att ge en inblick i hur klimatmodeller fungerar.

Du kan läsa mer om forskarnas klimatmodeller och hur de börjar bli ännu mer exakta i vår artikel Moln och is avslöjar klimatet år 2100.

Trevlig läsning.

Lösningar

Uppgift 1: Temperaturen blir -18,2 grader, det vill säga 32 grader kallare än i dag.

Uppgift 2: Temperaturen stiger från 14,2 grader till 15,5 grader, det vill säga en ökning med 1,3 grader.

Uppgift 3: Om vi fortsätter släppa ut koldioxid som vi gör i dag stiger temperaturen till 17,8 grader år 2100. Bromsar vi utsläppen blir temperaturen bara 15,1 grader.