Shutterstock

Bakterier omvandlar grödor till koldioxiddammsugare

Särskilda svampar och bakterier kan omvandla växtrötter till riktiga koldioxidfällor. Enligt företaget som står bakom den nya metoden kan den binda upp emot 25 procent av världens totala utsläpp varje år.

Det pågår ett intressant klimatexperiment på Australiens östkust: Ett antal jordbrukare i regionen planterar frön som är belagda med mikrober i form av svampar och bakterier. Detta kan leda till att de vuxna växterna att bli optimerade koldioxdiddammsugare.

Företaget bakom experimentet, Soil Carbon Co., tror att tekniken kommer att kunna fånga 8,5 gigaton koldioxid från atmosfären varje år. Det motsvarar en fjärdedel av de totala globala utsläppen.

Mikrober binder kol i jorden

Den nya tekniken är en slags metod som går in och optimerar den naturliga kolcykeln.

Växter växer med hjälp av fotosyntes där växten använder solens ljusenergi för att omvandla vatten från jorden och koldioxid från luften till syre och kolhydrater.

Växten använder kolhydraterna dels för tillväxt, dels skickas de längre ner i jorden genom rötterna. Med andra ord binder växten kol både i form av sin egen biomassa och genom att pumpa ned den i marken.

Soil Carbon Co.:s teknik handlar om att se till att kolet stannar kvar i marken när det väl har pumpats ner där. Mikroberna som fröna beläggs med är så kallade endofyter som lever i symbios med växterna.

Växtfrön ympas med bakterier och svampar, så kallade endofyter, som omvandlar kol från växternas rötter till pigmentet melanin. Färgämnet är stabilt och binder effektivt koldioxiden i jorden.

Endofyterna kan äta kolet som utsöndras från växtrötterna och omvandla det till melanin, vilket är ett färgpigment som inte bryts ned av vatten.

Med andra ord samlas kolet i en form som inte sköljs bort ur marken. Det har till och med visats att melaninpartiklar faktiskt tenderar att klumpas ihop i små, komprimerade depåer där de kan ligga tryggt och länge.

Endofyterna hjälper även till att förbättra jordbruksmarkens kvalitet som blir mer näringsrik och motståndskraftig mot erosion och torka.

Enkel princip gör vapnet effektivt

Soil Carbon Co. tror att deras teknik kommer att kunna spridas snabbt bland jordbrukare i världen. Det krävs varken större investeringar i utrustning eller komplicerade utbildningsprogram, all infrastruktur finns redan på plats.

Jordbrukare behöver bara köpa frön som redan är belagda med mikrober eller på egen hand bearbeta fröna innan sådd, och därefter har vi enligt Soil Carbon Co. ett massivt, billigt och skalbart vapen mot den ökande koldioxidkoncentrationen i atmosfären.