Arktis kokar: Ny rapport avslöjar mardröm för klimatet i norr

Arktis har just lämnat sitt varmaste år hittills bakom sig och nu visar en ny rapport att temperaturen stiger dubbelt så snabbt här som i resten av världen.

Det är framför allt isbjörnar, sälar och valrossar som har anledning till oro eftersom kyla och havsis är avgörande för deras överlevnad.

Det hettar till norrut.

Temperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som i resten av världen de senaste 50 åren visar en rapport från Arktiska Rådet.

2016 var det varmaste året någonsin i det arktiska området. Temperaturen från oktober till december var exempelvis 6 °C varmare än genomsnittet.

Det här är följderna av de höga temperaturerna:

Inlandsisen smälter

Avsmältningen av inlandsisen och glaciärerna på Grönland har fördubblats sedan 2008 och sjudubblats sedan 1995. De 120 forskarna som har tagit fram rapporten har registrerat en minskning på 375 gigaton is per år mellan 2011-2014, vilket motsvarar en istärning som är 7,5 kilometer på vardera sidan.

Vattennivån stiger

72 centimeter. Så mycket kommer vattennivån att öka fram till år 2100 om temperaturen och avsmältningen fortsätter som nu. Cirka 30 procent av ökningen kommer att komma från arktiska glaciärer och inlandsis.

Havsisen krymper

Isbjörnarna rör sig på tunn is. I rapporten konstaterar forskarna att den arktiska havsisen har blivit 65 procent tunnare sedan 1975. I mars i år uppmätte man dessutom den minsta utbredningen av havsisen någonsin i Arktis, och de isfria områdena ökar i motsvarande utsträckning.

Permafrosten tinar

Temperaturen i det översta lagret av permafrosten har redan ökat med 0,5 °C sedan 2009 och forskarna förutspår att 35 procent av det frusna jordskiktet kommer att ha tinat upp år 2050. Det kan ge allvarliga följder eftersom permafrosten lagrar stora mängder metan – en växthusgas som är 22 gånger starkare än koldioxid - som frigörs när jordskiktet tinar.