Solopgang

Är vattenånga en skadligare växthusgas än koldioxid?

Jag har läst att vattenånga är en växthusgas precis som koldioxid och att ångan också orsakar uppvärmning. Men vilken av de två gaserna är starkast och vilken är mest klimatvänlig?

Vattenånga har betydligt större konsekvenser för vad som händer med energin i atmosfären än koldioxid har. Vattenånga ligger exempelvis bakom omkring 60 procent av växthuseffekten, som höjer jordens genomsnittstemperatur från en bra bit under fryspunkten till 15 grader.

Jordens temperatur skulle med andra ord påverkas i betydligt högre grad om vi lyckades avskaffa alla utsläpp av vattenånga, än om vi avlägsnade all koldioxid.

Till skillnad från koldioxid, orsakar dock inte vattenånga i sig självt några klimatförändringar. Mängden ånga i atmosfären ökar däremot som en konsekvens av förändringar som alltså uppstår av andra orsaker.

Koldioxid förändrar klimatet

Atmosfärens temperatur styr hur mycket vattenånga den kan innehålla.

Om vi tillförde mer vattenånga till atmosfären, skulle nederbörden öka med en motsvarande mängd. Och om vi avlägsnade vattenångan ur atmosfären skulle avdunstningen från exempelvis havsytan öka och det skulle falla mindre nederbörd under period.

Mer koldioxid ökar däremot temperaturen av egen kraft och mindre koldioxid sänker den.

Moln ökar uppvärmningen

FN:s klimatrapport från 2021 konstaterar att vattenånga i form av moln i framtiden kommer att öka den globala uppvärmningen.

Skadlig vattenånga

Höga moln värmer upp

I takt med den globala uppvärmningen bildas det fler moln högt ovanför jordytan. Placeringen minskar utstrålningen av värme till rymden och ökar samtidigt återstrålningen av värme mot jorden.

Vattenånga och koldioxid
© Shutterstock & BiM

Färre moln ger mer värme

Det bildas färre moln i atmosfären. Ju färre lågt liggande moln, desto större del av solens strålning når ned till jordytan och omvandlas till värme.

Vattenånga illustration
© Shutterstock & BiM

Vattendroppar kyler ned

Jämfört med i dag kommer moln att allt mer bestå av droppar och allt mindre av iskristaller. Dropparna reflekterar ut mer solstrålning i rymden och kyler därmed ned jorden och motverkar den globala uppvärmningen.

Koldioxid är alltså onekligen den viktigaste växthusgasen i frågan om global uppvärmning. Andra växthusgaser som metan och lustgas medverkar också, medan vattenånga förstärker växthusgasernas sammanlagda effekt.

Förstärkningen ingår i den beräkning som inkluderar hur kraftigt varje enskild växthusgas påverkar klimatet – vilket även kallas global warming potential eller GWP.

Så när forskare utför beräkningar av exempelvis koldioxidens växthuseffekt och den framtida globala uppvärmningen, inräknar de även automatiskt den extra vattenånga som tillförs atmosfären.

Vattenånga ingår alltså i alla klimatberäkningar.

Är du nyfiken på hur stort ditt koldioxidavtryck är? Beräkna ditt avtryck med vår koldioxidkalkylator!