Shutterstock

Alperna smälter: 9 av 10 glaciärer försvinner

92 procent av alla glaciärer i Alperna kommer att smälta innan århundradet är slut. Och de lågt liggande jöklarna är borta långt tidigare.

År 2100 kan man inte längre susa ned för backarna vid populära skidorter som Zermatt i Schweiz och Tignes i Frankrike.

Majoriteten av glaciärerna i Alperna kommer nämligen att ha smält, enligt slutsatsen i en uppseendeväckande studie publicerad av klimatforskare från Aberystwyth University i Wales.

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma takt (kartan längst ned till höger), så kommer genomsnittstemperaturen i Alperna på somrarna att öka med upp till 7 °C mellan 2071–2100. Det innebär döden för 92 procent av områdets glaciärer.

© Glasser et al. / Climate Dynamics

Lågt liggande glaciärer är borta om 30 år

Som en del av det EU-stödda klimatprojektet CHANGE har forskare arbetat med både historiska data och olika prognosmodeller som sträcker sig över en 200-årsperiod.

Med utgångspunkt i data har forskare sammanställt den så kallade "Environmental Equilibrium Line Altitude" (ELA). ELA är den plats på berget, där mängden ansamlad snö och is motsvarar den mängd snö och is som smälter och avdunstar under ett år.

ELA berättar, med andra ord, var en given glaciär varken blir större eller mindre – och därmed är i balans. Om temperaturen stiger och mer is på glaciären börjar smälta kommer ELA-gränsen också att förflyttas. På så sätt kan forskarna mäta hur glaciärer utvecklas över tid.

Genom att inkludera den väntade globala uppvärmningen i sin modell har forskarna kunnat förutsäga hur ELA-gränserna på Alpernas drygt 4000 glaciärer kommer att se ut år 2100.

Resultatet är nedslående: 92 procent av glaciärerna kommer att försvinna innan århundradet är slut. Och redan 2050 kommer majoriteten av glaciärerna under 3500 meters höjd att ha smält bort.

Glaciärer är klimatets kanariefåglar

Professor Neil Glasser från Aberystwyth University förklarar på universitets webbplats att glaciärer kan ses som klimatförändringarnas svar på "kanariefågeln i kolgruvan".

Precis som fåglarna en gång varnade för farliga gaser i gruvornas djup – genom att dö – kan glaciärer också visa hur fort den globala uppvärmningen kan förändra världen, som vi känner den i dag. Glaciärer och istäcken kommer att vara de första att drabbas när temperaturen stiger.

Forskarna satsar nu på att deras metod ska kunna användas till att beskriva utvecklingen i andra större bergskedjor runt om i världen, som exempelvis Himalaya i Asien och Anderna i Sydamerika.

Förhoppningen är att både forskare och omvärlden ska få en bättre förståelse för hur och hur fort världens glaciärer kommer att smälta – och hur vi kan bromsa utvecklingen.