Shutterstock

Alger räddar klimatet från kossornas rapar

Alger i fodret får bort 80 procent av den skadliga metangasen ur kornas rapar. Klimatvänligt kött i kyldisken kan blir avgörande för en hållbar framtid.

När du fyller kundkorgen i affären är det framför allt en sak du kan göra för att hjälpa klimatet: hoppa över biffen.

Nötkött toppar nämligen listan över klimatbelastande livsmedel. Det beror huvudsakligen på de stora mängderna [metan] i nötkreaturs rapar och pruttar.

Det finns dock goda nyheter.

En handfull alger i fodret kan få ner kornas metanutsläpp med över 80 procent. Det är slutsatsen i en ny studie gjord av forskare vid University of California, Davis i USA.

En handfull alger mot växthuseffekten

Livsmedelsproduktionen står för drygt en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Enligt FN kommer 14,5 procent direkt från djurhållning.

Metan stannar inte kvar i atmosfären lika länge som koldioxid, men i gengäld har gasen 28 gånger högre uppvärmande effekt.

I studien blandade forskarna under fem månader in 80 gram alger i en besättning angusboskaps dagliga kost.

Varje dag fick djuren även en liten godbit vid en apparat som mätte deras andedräkt. På så vis kunde forskarna se hur mycket metan kornas rapar innehöll.

Resultaten var imponerande. Under försöksperioden släppte boskapen ut 82 procent mindre metan än en kontrollgrupp som inte fick några alger i sitt foder.

© shutterstock/ ken ikeda madsen

Alger sätter stopp för kons giftiga pruttar

Kor släpper ut metan

En ko släpper ut omkring 500 liter metangas om dagen. Metan har cirka 28 gånger högre uppvärmande effekt än koldioxid.

Växthuseffekten ökar

Växthusgaserna fångar solens strålar och skickar tillbaka dem mot jorden, vilket får temperaturen att stiga.

Alger ger metanfria kor

Försök visar att ett dagligt intag av alger minskar kors utsläpp av metan med 82 procent.

Algfodret hade inte någon negativ inverkan på kornas näringsintag; de gick upp lika mycket i vikt som kontrollgruppen. Ett blindtest visade också att det inte var någon smakskillnad på vare sig köttet eller mjölken.

Rödalger bekämpar metan med dubbelgångare

Den stora effekten uppstår för att vissa typer av rödalger är metanfientliga. Som en del av sitt försvar bildar de metanliknande ämnen, däribland bromoform.

I kons mage fungerar dubbelgångarna som en sorts stoppkloss för de enzymer som bildar metan.

I större doser är bromoform skadligt för människor, men forskarna säger att de har lyckats hålla koncentrationen under mätbar nivå i boskapens kött.

Forskare: Kött kommer även i framtiden att finnas på menyn

Men varför över huvud taget ägna sig åt det här med kött? Borde vi inte bara gå över till växtbaserad kost för klimatets skull?

Jo, men forskare påpekar att inte all mark på planeten lämpar sig för jordbruk.

Det finns dock gott om områden där djur kan gå och beta, så om man ska tänka på både livsmedelssäkerheten och klimatet kommer en hållbar köttproduktion att behövas.

Kritikerna har dock tre saker att invända mot alger som köttproduktionens stora räddning:

  • Det är orealistiskt att odla så mycket alger att det räcker till planetens 1,5 miljarder boskap.
  • Fodret är opraktiskt när korna betar, och det är då de släpper ut som mest metan.
  • Den nya kosten påverkar inte utsläppen från andra led i produktionen av nötkött.

Enligt skeptikerna finns det bara en lösning som verkligen fungerar: att minska köttkonsumtionen.

De kaliforniska forskarna bakom algfodret är emellertid optimistiska. De håller redan nu på att undersöka hur man på bästa sätt kan utfodra betande kor med alger.