Klimatförändringar

Termen ”klimat” täcker det genomsnittliga vädret under en längre period, vanligtvis 30 år. Så medan vädret förändras från dag till dag, mäts och observeras klimatet under längre tidsperioder. Idag tillhör klimatet en av de viktigaste punkterna på allas dagordningar i såväl svensk som internationell politik. Skälet är den nuvarande klimatkrisen, med stigande temperaturer över hela världen som leder till kritiska förändringar för människor, växter och djur. Medlemsländerna i FN har därför som mål att den globala temperaturen inte får stiga med mer än 1,5 grader.

Vi kan fortfarande rädda klimatet

Den globala uppvärmningen pågår, växthuseffekten tilltar och klimatet förändras. Men vad är klimatförändringar, vad är orsaken bakom dem och vilka konsekvenser får klimatförändringarna för jorden? Vi nämner alltid koldioxid (CO2) som ett stort problem när vi pratar om klimatförändringar som skapats av människan – men finns det annat vi bör se upp med? Finns det något vi kan göra för att undvika temperaturhöjningar på jorden, stoppa isen från att smälta på Arktis eller rädda de många djur som svälter? Kan vi människor göra något för att rädda jorden?

Vad är klimatförändringar?

Klimatet är de genomsnittliga fysiska väderförhållandena i atmosfärer som bland annat temperatur, nederbörd, fuktighet och lufttryck som mäts i ett bestämt område över en längre period.

Klimatet förändras över hela jorden på grund av naturliga orsaker och av människan skapade orsaker.

Extremt väder och temperaturökningar är några av de av människan skapade klimatförändringarna.

Klimatförändringar och konsekvenser

©
Växthuseffekten och klimatet

Växthuseffekten och klimatet

Det råder stor enighet bland forskarna om att klimatförändringarna, och då särskilt den ökande temperaturen, främst beror på människans utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är gaser som stiger upp i atmosfären, håller kvar jordens värme och skapar växthuseffekt. Den mest omtalade växthusgasen är koldioxid, CO2. Koldioxid kommer främst från förbränning av kol, olja och naturgas. Jordens växter tar upp stora mängder koldioxid som friges igen när växterna bryts ned. Utsläppen av växthusgaser påverkas av att regnskogar huggs ned och intensiv odling inom lantbruket, eftersom den koldioxid som finns i växterna friges snabbare än vad växterna klarar att ta upp den igen.
Klimaforandring isbjørn

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatförändringarna har stora och varierande konsekvenser för olika områden på jorden. På vissa ställen är det torka och bristen på vatten som medför fler skogsbränder och sämre skördar. På Arktis och Grönland smälter isen och leder till att vattennivån höjs. Därmed eroderas kustområden och blir obeboeliga. Andra områden kämpar med extrema stormar och översvämningar. Livet på jorden förändras på grund av klimatförändringarna. Arter och ekosystem har svårt att anpassa sig till de stora förändringarna av klimatet. Vissa djur, växter och bakterier kommer att dö – andra kommer att sprida sig. Tropiska sjukdomar kommer att breda ut sig i områden som tidigare var för kalla. Detta gäller exempelvis kolera och malaria. Så det finns många utmaningar att ta itu med när den globala uppvärmningen ökar.
Klima
Flicka på skottkärra
Klima

Klimatet tar knäcken på planetens näringskedja

Klima
Metan fångad i bubblor i permafrosten
Klima

Metan – växthusgasen som är farligare än koldioxid

Klima
Vattenpåse på huvud
Klima

Planeten smälter i mördande värmeböljor

Klima
Klima

Djuren skyndar norrut, på flykt undan klimatförändringarna

Klima
Storstad smog
Klima

Varmare klimat förpestar luften

Klima
flicka hos tandläkare lustgas
Klima

Är luftgas ett hot mot klimatet?

Klima
Pojke, hink
Klima

Klimatkaos hotar tillgången till rent vatten

Klima
sopsortering
Klima

Hjälper det klimatet att sortera sina sopor?

Klima
Klima

På väg mot nio miljarder: Så får alla plats

Klima
Jorden
Klima

Klimatförändringar: Allt du behöver veta om global uppvärmning

Klima
6 borrning fortsätter
Klima

Forskare hittar en gömd värld under isen

Klima
Klima

Ny analys: Här drabbar klimatförändringarna hårdast

Klima
Borrplattform
Klima

Gammal klimatbov renar luften

Klima
Klima

Är kor och nötkreatursavel verkligen ett klimatproblem?

Klima
koldioxid i en sjö
Klima

Jordens skogar är en klimatdjungel

Klima
Jorden drunknar i kläder
Klima

Vetenskapens klimatguide: Så tyglar du din klädkonsumtion

Klima
Klima

Forskare har utvecklat ultralätta solceller som är tunnare än ett hårstrå

Klima
jordklot julkula
Klima

Hur mycket påverkar julen klimatet?

Klima
Jorden
Klima

Forskare: Så tyglar jorden sin egen temperatur över tid

Klima
Klima

Smältbrott i den frusna berggrunden: Arktis smulas sönder

Klima
Professor efter COP27: På kurs mot markant temperaturökning
Klima

Professor efter COP27: På kurs mot markant temperaturökning

Klima
Havsströmmar element is
Klima

Färskvattentillförsel förpassar Europa till frysboxen

Klima
Klima

Hur mycket koldioxid sparar egentligen tåget?

Klima
Klima

COP27: Utvecklingsländer behöver enorma investeringar för att bekämpa klimatförändringarna