Hur blir lastbilstrafiken grön?

Vägarna är tätt packade med lastbilar som förbrukar massor av bränsle. Varför kan de inte drivas av batterier?

© Shutterstock

Större elbilsbatterier kan först låta som ett enkelt sätt att göra lastbilar gröna. Tillverkare som Volvo har redan satt i gång.

Men även om dagens batteriteknik lätt driver elbilar som Tesla eller VW ID.4, så är den fortfarande behäftad med problem inom tung transport som flyg, tåg, fartyg och lastbilar.

Förklaringen finns i begreppet energitäthet, som går ut på att bränsle jämförs med dess innehåll av energi. Tätheten mäts exempelvis i megajoule, MJ, per kilo.

Tunga batterier hämmar lastbilar

Vanlig bensin har en energitäthet på 46,4 MJ/kg, medan dieselns energitäthet ligger på 44,8 MJ/kg. Det kan jämföras med att ett bra litiumjonbatteri levererar 0,72 MJ/kg.

Om en ellastbil ska ha med sig samma mängd energi som finns i 100 kilo diesel, skulle det alltså krävas ett batteri som vägde sex ton – som skulle ha till konsekvens att lastbilen kommer att rymma lika mycket mindre.

100 kilo diesel motsvarar cirka 120 liter. I praktiken rymmer bränsletanken på stora lastbilar upp till fem gånger så mycket, vilket innebär att de skulle släpa med sig ett batteri på 30 ton.

Lastbilar ska köra på avloppsslam

Som tur är blir batteritekniken hela tiden bättre. Energitätheten i litiumjonbatterier åttadubblades exempelvis mellan 2008 och 2020, och kinesiska forskare presenterade våren 2023 ett experimentellt Litiumjonbatteri på 2,5 MJ/kg.

Elektriska lastbilar är alltså med stor sannolikhet framtiden.

Innan batterierna blir tillräckligt bra så har forskarna andra lösningar i rockärmen. Både Danmark och Norge ligger långt fram med en teknik, som omvandlar organiskt avfall till avloppsslam till grön råolja.

Tryck och värme omvandlar slam till olja

Tekniken hydrothermal liquefaction kan på ett par minuter omvandla sopor till koldioxidneutrala bränslen.

1. Avloppsslam värms upp

Våt organisk materia, exempelvis avloppsslam eller matavfall, värms upp till 350 grader och utsätts i ett par minuter för ett tryck som är 250 gånger högre än vid jordytan. Vattenånga, gas och torrsubstans sorteras bort.

2. Väte renar råolja

Substansen behandlas med väte, som förenas med överflödigt syre, kväve och svavel, som därefter sorteras bort. Resultatet blir en råolja, som är näst intill identisk med naturens.

3. Värme raffinerar bränsle

Råoljan värms upp och avger olika ämnen vid olika temperaturer. Bensin sorteras bort vid 65 grader, jetbränsle vid 200 grader, och diesel och villaolja vid 290 grader.

Oljan raffineras därefter till koldioxidneutralt bränsle till lastbilar. Koldioxidneutral diesel och bensin har dessutom den fördelen att lastbilarna inte måste skrotas genomgå någon större ombyggnad. De kan köra vidare som de är, vilket ger ytterligare en klimatfördel.