Shutterstock
Hamburgare

En liten befolkningsgrupp i USA äter hälften av allt nötkött som konsumeras

Resultaten av en studie av 10 000 vuxna amerikaner överraskade forskarna.

Den största klimatboven på vår tallrik och i vårt kylskåp är nötkött – det är ingen nyhet.

Utsläppen av metan från idisslarna och importen av grödor från utlandet till deras foder gör att klimatavtrycket av de röda stekarna är minst åtta gånger större än kyckling och fem gånger större än fläskkött.

Det är därför myndigheter i hela världen rekommenderar att vi minskar mängden biffar och bolognese drastiskt.

Nu har en grupp forskare vid Tulane University i New Orleans undersökt hur det ligger till med konsumtionen av nötkött i USA. Och de kallar själva resultatet överraskande.

Bland de mer än 330 miljoner personerna som bor i landet visade det sig att en liten grupp på bara tolv procent av befolkningen ligger bakom hälften av nötköttkonsumtionen om dagen.

Ungdomar och äldre åt minst

När forskarna tittade närmare på vilka som utgjorde dessa tolv procent såg de att det främst var män och personer i åldern mellan 50 och 65 år som åt vad forskarna kallar en "överdriven" mängd nötkött.

Ett uttalande som de grundar på de senaste livsmedelsriktlinjerna för amerikaner som rekommenderar att en person intar 2 200 kalorier om dagen maximalt intar omkring 110 gram kött, fågel och ägg sammantaget om dagen.

De grupper som med minst sannolikhet äter för stora mängder kött var personer under 29 och över 66 år.

Studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, grundades på ett offentligt frågeformulär som granskade mer än 10 000 vuxna amerikaners matvanor under ett dygn mellan 2015 och 2018.

Stapeldiagram kundkorg

Så stor kommer jordbrukets förbrukning av kvävegödning och sötvatten samt utsläpp av växthusgaser att vara år 2050 jämfört med år 2010.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Så mycket kommer mat att belasta miljön år 2050

I takt med ökande välstånd börjar allt fler äta en västligt inspirerad kost som innebär en stor köttkonsumtion. Om utvecklingen fortsätter oförändrat kommer livsmedelsproduktionen år 2050 att belasta jordens resurser avsevärt mer än i dag. Det visar beräkningar av ekonomen Marco Springmann vid Oxfords universitet, med flera, i tidskriften Nature.

Forskarna förklarar att de själva blev förvånade över att en så liten del av befolkningen stod för en så stor konsumtion av nötkött. Men de vet inte ännu om resultaten är positiva eller inte.

"Om det å ena sidan bara är tolv procent som ligger bakom hälften av nötköttskonsumtionen, så är det möjligt att uppnå stora miljövinster bara genom att få dem att förändra sina vanor," enligt seniorförfattaren av studien Diego Rose i ett pressmeddelande.

"Å andra sidan kan de tolv procenten vara mer motstånd motvilliga till förändring", förklarar professorn, som hoppas att resultaten kan vara en hjälp att målinrikta informationskampanjer i framtiden.

Det globala livsmedelssystemet släpper årligen ut 17 miljarder växthusgaser, vilket motsvarar en tredjedel av det totala utsläppet av växthusgaser som människan ligger bakom.

En ny rapport från den gröna tankesmedjan Concito visar dessutom att danskarnas konsumtion av nötkött släpper ut åtta miljoner ton koldioxid i atmosfären om året, vilket innebär att nötkött står för 55 procent av de växthusgaser som kommer från danskarnas livsmedel.