Shutterstock
Amerikansk bison.

Djur kan hjälpa till med att bekämpa den globala uppvärmningen

Genom att skydda och öka populationen bland nio djurarter, som exempelvis vargar och valar, kan vi avlägsna stora mängder koldioxid från atmosfären, enligt forskare.

Stora, vilda skogsarealer och massor av sjögräs under havsytan framhävs ofta som dem mest effektiva medlen för att lagra kol.

Men även bisonoxar, elefanter, valar och andra stora djur har förmågan att lagra kol, även om de gör det i sina kroppar. Sidvinsterna med djurens förmågor är bland annat att de bidrar till att upprätthålla ekosystemet under tiden.

"Flera forskare har varit skeptiska inför om djuren kan göra någon skillnad inom detta område, med tanke på att deras klimatavtryck på jorden redan är mycket måttligt. Därför försöker vi nu lägga pusslet som visat att djur spelar en avgörande roll och att många bäckar små kan göra skillnad", förklarar Oswald Schmitz, professor i population och hållbarhet vid Yale University i USA, som ligger bakom en stor studie) inom området.

Genom att granska tidigare forskning som har tagit upp djurs klimatavtryck – bland annat inom spridningen av frön, kolcykel, jaktmetoder och metanproduktion – har Schmitz och hans kolleger kommit fram till att vi i teorin kan nå målsättningen om att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader med rätt hjälp från djurens värld.

Det krävs emellertid att det varje år avlägsnas 6,5 gigaton koldioxid från atmosfären ända fram till år 2100.

Bibehåll och förökelse

Trots de enorma mängderna koldioxid som måste avlägsnas från atmosfären, tror forskare att målet nästan kan uppnås genom att skydda och föröka bestånden av nio olika djur.

"Innan vi lyckas med något sådant måste beståndet av revhajar, gråa vargar, gnuer, havsuttrar, myskoxar och havsfisk bevaras medan antalet afrikanska elefanter måste komma upp på minst 500 000, amerikanska bisonar behöver komma upp i två miljoner och bardvalar måste komma upp i 188 000 i Antarktiska oceanen", säger Schmitz.

Enligt Schmitz kan populationen av de båda djurarterna öka snabbt om förhållandena tillåter det. Men det krävs att många jordbruksarealer förvandlas till vild natur.

"I stället för att förvara nötkreatur så kan börja förvara kol. Låt oss få bisonen tillbaka och betala lantbrukarna för det kol de lagrar i stället för att betala dem för det kött som nötkreaturen producerar", säger han.

Även om visionen kring att tänka in vissa djurarter i processen rörande den globala uppvärmningen är beundransvärd, så anser professor i ekosystem vid Oxforduniversitetet i England, Yadvinder Malhi, inte att bevisen är tillräckligt starka för att skapa politisk handling.

"Jag ser en stor potential i synergin mellan naturvård och förvaring av kol, men jag förhåller mig alltid kritisk när en åtgärd utses att vara "lösningen" på den globala uppvärmningen", förklarar Malhi och fortsätter:

"Genom att vid denna tidpunkt lägga fram en sådan teori på den internationella scenen riskerar man att avleda tankarna från det viktigaste redskapet för att bekämpa den globala uppvärmningen – att låta de fossila bränslens stanna kvar i marken".