Shutterstock

Antarktis utveckling går stick i stäv med forskarnas förväntningar

Antarktis har trotsat de klimatmönster man ser i andra delar av världen i åratal, men nu vacklar den frusna jätten.

Sommaren har intagit det norra halvklotet och slagit lokala värmerekord i flera länder.

Och nyligen genomlevde planeten den varmaste dagen och den varmaste junimånaden som någonsin har registrerats.

Långt ifrån värmen och majoriteten av mänskligheten är det nu vinter på Antarktis.

Det betyder emellertid inte att jordens kallaste plats undslipper värmen.

Antarktis utveckling har i allmänhet varit relativt stabil, men en ny rapport avslöjar en oroväckande trend.

Antarktis är omgärdat av havsis som bildas när havet fryser.

På vintern brukar den södra havsisen breda ut sig i rask takt, men i förra veckan kunde The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapportera att havsisen kring Antarktis har minskat till en rekordlåg nivå, sedan mätningarna inleddes 1979.

Havsisen ligger nu 17 procent under genomsnittet för denna årstid och det är en mycket plötslig förändring, eftersom det antarktiska istäcket ökade ända fram till 2015.

Okänd anledning

Eftersom utvecklingen av den antarktiska havsisen är relativt ny fortsätter Antarktis utveckling att ge upphov till fler frågor än forskarna kan besvara, förklarar Marilyn Raphael, professor i geografi vid UCLA, för Illustrerad Vetenskap.

"Det borde inte vara så varmt som det är. Den nuvarande vintersäsongen är olik allt annat vi har sett under 45 år med kontinuerliga satellitobservationer", fortsätter Marilyn Raphael, som bland annat forskar i havsisen kring Antarktis.

I samband med rapportens publicering poängterade de berörda forskarna att det fortfarande saknas svar.

"Vetenskapen är ännu inte redo att besvara frågan om detta beror på klimatförändringar, förklarade Will Hobbs, som är medförfattare och som leder havsisprojektet "Australian Antarctic Program Partnership".

Antarktis har i åratal trotsat de klimatmönster som har setts i andra delar av världen.

Pingvinerna har nu knappt 1,2 miljoner kvadratkilometer mindre havsis att leva på vid Antarktis jämfört med samma tidpunkt i fjol. Det är ett absolut nytt bottenrekord.

© The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Havsisen på kontinenten fortsatte exempelvis att växa under perioden 1979–2014, då genomsnittstemperaturen på land och till havs steg globalt.

Risk för kritisk dominoeffekt

Konsekvenserna av den frånvarande havsisen är oroväckande.

Stora isflak riskerar att lossna från havsisen utanför Antarktis, vilket i värsta fall kan innebära att enorma havsisområden kollapsar och försvinner helt.

Det kommer att få havstemperaturen att stiga därför att vatten tar upp mer värme än is, samtidigt som den antarktiska glaciär- och inlandsisen förlorar det isolerande lager som havsisen utgör.

Just den kombinationen kan bli katastrofal.

Om isen på land börjar smälta kommer vattenståndet i världshaven inte bara att stiga markant, utan även att avge alltmer värme till atmosfären i takt med att den isolerande isen försvinner.

Antarktis påverkar även de havsströmmar som flyttar runt näringsämnen på jorden och förser fiskar med näring, samt de cirkulationsmönster i atmosfären som kan forma moln och påverka temperaturer och nederbörd på alla kontinenter.

Det är oklart vilka konsekvenser förändringarna av Antarktis utformning har för dessa fenomen.