Klima

Termen ”klimat” täcker det genomsnittliga vädret under en längre period, vanligtvis 30 år. Så medan vädret förändras från dag till dag, mäts och observeras klimatet under längre tidsperioder. Idag tillhör klimatet en av de viktigaste punkterna på allas dagordningar i såväl svensk som internationell politik. Skälet är den nuvarande klimatkrisen, med stigande temperaturer över hela världen som leder till kritiska förändringar för människor, växter och djur. Medlemsländerna i FN har därför som mål att den globala temperaturen inte får stiga med mer än 1,5 grader.

Vi kan fortfarande rädda klimatet

Den globala uppvärmningen pågår, växthuseffekten tilltar och klimatet förändras. Men vad är klimatförändringar, vad är orsaken bakom dem och vilka konsekvenser får klimatförändringarna för jorden? Vi nämner alltid koldioxid (CO2) som ett stort problem när vi pratar om klimatförändringar som skapats av människan – men finns det annat vi bör se upp med? Finns det något vi kan göra för att undvika temperaturhöjningar på jorden, stoppa isen från att smälta på Arktis eller rädda de många djur som svälter? Kan vi människor göra något för att rädda jorden?