Shutterstock

Nytt mirakelvaccin ska bota alla influensor

Framtida pandemier som coronaviruset kan förhindras att spridas med hjälp av en ny typ av influensavaccin, som även hjälper mot höstens och vinterns alla kända influensor.

Alla kända influensor kan eventuellt kontrolleras med ett nytt vaccin byggt på mRNA-tekniken, som har fått sitt globala genombrott i samband med Covid-19.

Multivaccinet har tagits fram av forskare vid Pennsylvanias universitet i USA, som har testat vaccinet på bland annat möss. Det blev markant färre sjukdomstecken och inga döda gnagare även när forskarna utsatte djuren för andra influensastammar än de som användes när de tog fram vaccinet.

"Tanken är att få ett vaccin som kan ge människor ett grundläggande immunminne för olika influensastammar, så att färre blir sjuka och dör när nästa influensapandemi uppkommer", förklarar Scott Hensley, professor i mikrobiologi vid Pennsylvanias universitets medicinska webbplats.

Så fungerar vaccinet

Forskarna har med sitt nya vaccin utvecklat en typ av antigen för att framkalla immunreaktioner i kroppen mot 20 kända influensor inklusive undertyper.

Med hjälp av mRNA-tekniken i vaccinationerna, som gavs i två omgångar, skickades en genetisk kod in i kroppens celler med en verklighetstrogen kopia av influensan.

Kodbiten i denna så kallade messenger (budbärare) i RNA-vaccinet ger cellerna receptet till de 20 kända influensatypernas grundläggande karakteristika och får din kropp att producera ett hemagglutininprotein, som distribuerar ofarliga influensarecept till cellerna i din kropp.

När ditt immunförsvar upptäcker en influensakopia gör det sig redo att bekämpa det simulerade viruset.

Immunförsvaret blir starkare i och med att det kan känna igen något av de riktiga influensavirusen och bekämpa det, om de avlägger ett oönskat och kanske farligt besök i din kropp.

Kan minimera pandemier

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att upp emot 650 000 människor om året dör av säsongsinfluensa. Pandemin spanska sjukan dödade minst 50 miljoner personer mellan 1918 och 1920, medan vågorna i coronapandemin hittills har kostat drygt 6,5 miljoner människor livet.

Forskarna menar att deras nya vaccin relativt lätt kan återkalla minnet av immunförsvarets respons och anpassa den efter nya influensavariationer, vilket reducerar konsekvenserna avsevärt i samband med nya pandemier.

De understryker dock att vaccinet inte är felfritt. Effekten kommer snarare att kunna jämföras med den första generationen av mRNA-coronavacciner, riktade mot den ursprungliga Wuhan-influensastammen.

"Mot senare varianter som Omikron blockerade de ursprungliga vaccinerna inte helt mot virusinfektioner, men de ger fortfarande ett varaktigt skydd mot allvarlig sjukdom och död", enligt professor Scott Hensley från vaccinforskningen.

Nästa steg blir människor

Han och forskargruppen förbereder nu nästa steg i vaccinutvecklingen, vilket är kliniska försök med människor.

Om detta steg lyckas, ser forskarna det som sannolikt att alla, såväl barn som äldre, kan vaccineras mot kända influensor och bygga upp immunförsvaret för att dämpa okända virusvariationer.

Pestkyrkogård vid East Smithfield i London

Forskarna har analyserat 500 dna-prover från pestkyrkogårdar i London och Danmark.

© Museum of London Archaeology (MOLA)

Läs också:

Flera läkemedelsföretag, som Pfizer och Moderna, är redan i färd med liknande försök med människor, men det handlar enligt nyhetsbyrån Reuters "bara" om vacciner mot de fyra senaste stora influensastammarna.

Århus Universitetssjukhus bland andra efterlyser testpersoner till Modernas multivaccin, som ska effekt- och säkerhetstestas på 23 000 främst äldre personer i hela världen, varav 300 väntas vaccineras i Århus.