Hälsa

Hälsa är ett brett begrepp. För när är man egentligen vid god hälsa? Handlar det om fysisk hälsa och goda vanor inom kost och motion, eller spelar mental hälsa också en central roll?

Tittar man på Världshälsoorganisationens, WHO, definition av god hälsa, så är det ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaron av sjukdom eller andra problem.

Lär dig mer om hälsa och fördjupa dig i våra många hälsorelaterade artiklar om allt från viktminskning och träning till kost och vinterbad.