D-vitamin

Vitamin D är nyckeln till kroppens försvar

En stort antal upptäckter visar att D-vitamin är avgörande för hälsan. Nyligen har forskare upptäckt att immunförsvaret inte kan aktiveras utan D-vitamin. Men vad är egentligen D-vitamin och kan man få för mycket av det?

D-vitamin skyddar kroppen

D-vitamin. Solen kan skapa det och feta fiskar har det i sig. Men vi får i oss alldeles för lite.

Många människor lider av D-vitaminbrist och det är ett problem.

Forskare från Köpenhamns Universitet har hittat bevis för D-vitamin är nödvändigt för att aktivera immunförsvarets främre trupper – T-cellerna.

Vad gör D-vitamin?

Under lugna förhållanden simmar cellerna runt i blodet i ett passivt tillstånd av dvala, men så snart en inaktiv T-cell upptäcker en främmande kropp, fäller den ut en signalantenn för att bli aktiverad.

Forskarna fann att en av de första antenner som T-cellen öppnar är en D-vitaminreceptor som binder D-vitaminet för att därmed slå på en viss gen, som väcker T-cellerna.

Finns inte D-vitaminet i blodet, kommer T-cellen aldrig i gång.

Hur får man D-vitamin?

D-vitamin och immunförsvaret

D-vitaminet fungerar alltså som ett slags batteri för T-cellerna och är en förutsättning för att de skall kunna mobilisera ett angrepp.

Denna nya insikt fogar ännu en pusselbit till bilden av hur D-vitaminet verkar i vår kropp. Vitaminet bidrar också till att dämpa immunförsvaret, så att det inte löper amok, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar.

Och så har en studie från Michigan State University i USA visat att D-vitamin faktiskt ökar livslängden hos vissa cancerpatienter.

Men varför har så många människor för lite D-vitamin i blodet när det i princip rör sig om en mirakelmolekyl som är involverad i ett flertal mångsidiga och livsviktiga funktioner?

Forskarna menar att den märkbara ökningen i D-vitaminbrist under de senaste åren delvis kan hänga ihop med de många varningarna för solstrålningen.

För mycket sol kan orsaka hudcancer, men samtidigt tyder alltså mycket paradoxalt nog på att vi får för lite sol.

Hur får man D-vitamin?

D-vitaminbrist är dock ett problem framför allt på vintern, för solljus är den suveränt största källan till D-vitamin.

På sommaren räcker 20 minuters vistelse i solen varje dag för att ladda D-vitamindepåerna helt, och det motsvarar en dos på 250 mikrogram.

För att uppnå samma mängd från andra källor än solen skulle man varje dag behöva få i sig ett kilo lax, 50 glas mjölk eller 50 multivitamintabletter – det är 50 gånger mer än den dagliga dos på fem mikrogram som många myndigheter rekommenderar att man äter.

Dessa livsmedel innehåller D-vitamin:

  • Fet fisk, exempelvis lax, tonfisk och makrill
  • Mjölk
  • Ost
  • Ägg

Kan man då få för mycket D-vitamin?

Några undersökningar har visat att det för en frisk person krävs dagliga intag på över 1000 mikrogram, innan det vållar kräkningar, huvudvärk eller hjärtproblem, men det behövs fler undersökningar som kan kartlägga möjliga biverkningar vid längre tids intag, och därför är myndigheterna försiktiga med sina rekommendationer.

De många bevisen för D-vitaminets gynnsamma effekter har dock fått flera forskare att kräva en högre rekommenderad dos av vitaminet som kosttillskott. Carsten Geisler menar att man bör vara uppmärksam på befolkningens generella brist på D-vitamin.

”Vi vet ännu inte vad den optimala koncentrationen av D-vitamin i blodet är – alltså vilken mängd som behövs för att skydda oss maximalt mot infektioner och sjukdomar, men även friska personer kan ha nytta av ett förebyggande D-vitamintillskott”, säger han.

Carsten Geisler – undersökning av D-vitamin