Shutterstock
T-celler angriper peptid från cancerceller

Vissa vitamintillskott kan tydligen ha olyckliga konsekvenser i samband med cancer

En av de största hälsohjältarna i vår kost kan kanske även ha en baksida i samband med cancertumörer, visar en överraskande studie från Sverige.

Precis som organen i din kropp behöver cancertumörer syre och näring från blodet för att växa och sprida sig till andra delat av kroppen.

Därför bildar tumörerna ett förgrenat när av små blodkärl runt sig, som hela tiden skickar nya förstärkningar till de muterade och överaktiva cancercellerna.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet gjort en överraskande upptäckt som visar att en del kosttillskott kan skapa fler blodkärl och därmed hjälpa cancern att växa i vissa fall.

Forskargruppen har tidigare gjort studier som visade att antioxidanter som exempelvis C- och E-vitamin kan öka både tillväxten och spridningen av lungcancer genom att stabilisera ett protein kallat BACH1.

Proteinet aktiveras när mängden speciella syreföreningar, så kallade fria radikaler, minskar – och det tror forskarna bland annat sker när antioxidanterna binder sig till de fria radikalerna och på så sätt neutraliserar dem.

Nu har forskarna upptäckt att aktiveringen av BACH1 också ser ut att öka bildningen av nya blodkärl från de som redan finns runt cancertumörerna.

"De nya blodkärlen kan ge näring åt tumörerna och hjälpa dem att växa och sprida sig ", förklarar Martin Bergö, som är professor vid Department of Biosciences and Nutrition vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande..

Antioxidanter övervinner skadliga kopplingar

Antioxidanter har annars under många år framhävts som några av de största hälsohjältarna i vår kost – av goda skäl.

Flera forskare har utgått ifrån att antioxidanterna genom att binda sig till de reaktiva fria radikaler som bildas i ämnesomsättningsprocesserna i vår kropp, neutraliserar syreföreningarna innan de gör skada på vår arvsmassa och exempelvis ökar risken för cancer.

Därför finns antioxidanterna i många av de kosttillskott som finns på marknaden. Och vi bör inte heller undvika dem enligt de svenska forskarna.

"Det finns ingen anledning att undvika antioxidanter i vanlig mat, men de flesta människorna behöver inte extra mängder av dem", förklarar Martin Bergö.

"Det kan faktiskt vara skadligt för cancerpatienter och personer med förhöjd cancerrisk", fortsätter professorn.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Clinical Investigation.