Shutterstock
Sömn dröm

Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens

Om forskarna lyckas bekräfta studiens observation med liknande studier kan det leda till ett användbart verktyg för screening av demens bland äldre.

Att inte komma ihåg när du senast vaknade abrupt efter en hemsk mardröm är konstigt nog ett gott tecken för ditt minne.

En ny brittisk studie har verkligen visat att äldre människor som har läskiga drömmar minst en gång i veckan löper fyra gånger så stor risk att uppleva kognitiv försämring – det vill säga försvagning av mentala förmågor som minnet – jämfört med de som sällan har mardrömmar.

Om denna observation kan bekräftas med liknande studier kommer vetenskapen att få ett användbart verktyg för screening för demens bland äldre i framtiden.

Observerat hos Parkinsonspatienter

Det är ganska normalt att ha läskiga drömmar då och då. Men ungefär fem procent av alla vuxna har mardrömmar som drabbar dem så våldsamt att de vaknar med ett ryck. För denna lilla grupp inträffar fenomenet minst en gång i veckan. Forskarna vet att stress, ångest och för lite sömn är faktorer som kan vara orsaken till läskiga drömmar.

Till exempel tidigare publicerade studier av patienter med Parkinsons sjukdom kopplar ofta ihop mardrömmar med snabbare mental tillbakagång och en ökad risk att utveckla demens.

Studie av sömnkvalitet och hjärnfunktion

För att undersöka om en liknande mekanism gäller hos friska individer har forskare från University of Birmingham tillsammans med forskningsledare Abidemi Otaiku analyserat data från tre tidigare studier som under ett antal år tittat på hur människors sömnkvalitet påverkade deras hjärnfunktion.

Den nya studien inkluderade över 600 medelålders personer (35-64 år) och 2 600 äldre personer (79 år och uppåt). Förutom fyra gånger högre risk för kognitiv försämring hos medelålders personer som hade mardrömmar minst en gång i veckan var risken dubbelt så stor för att få diagnosen demens under de följande åren hos äldre med ofta återkommande mardrömmar.

Forskarna betonar att endast ett visst antal vuxna med regelbundet återkommande mardrömmar riskerar att utveckla demens. Om sambandet mellan de två sakerna bekräftas kommer mardrömmar i framtiden att användas för att identifiera individer med ökad risk.

– Det bästa sättet att hantera demens är att förebygga problemet, och vi vet att det finns ett antal riskfaktorer som vi kan göra något åt. Det gäller bland annat ohälsosam kost, för lite motion, rökning och överdriven alkoholkonsumtion, säger forskningsledare Abidemi Otaiku.