Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom

En gång i tiden var just denna kolhydrat en viktig nyckel till människans överlevnad. Men så är det inte längre.

Demens är en av de vanligaste dödsorsakerna bland äldre
© Shutterstock

Intellektuella förmågor försvagas gradvis, minnet sviker och personligheten bryts ned.

Alzheimers sjukdom är den demenssjukdom som drabbar flest. Och trots långvarig forskning på området är sjukdomen obotlig.

Nu har forskare däremot presenterat en ny hypotes om en möjlig drivkraft bakom åkomman.

En grupp amerikanska forskare har nämligen kommit fram till att kolhydraten fruktos kan spela en roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Det framgår av en studie publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition.

Studien kommer i slipströmmen på tidigare forskning, som har visat att fruktos troligen hjälpte våra förfäder att hitta föda.

© Shutterstock

Vad är fruktos?

Fruktosen påverkar nämligen hjärnan genom att minska vissa delar av vår hjärnaktivitet och hämma både minne och inlärning.

Det låter kanske inte så positivt, men för människans förfäder innebar effekten att de klarade av att stänga ute distraktioner och fokusera på att hitta föda och överleva.

Mycket smart, men inte för den moderna människan.

Inflammationstillstånd

Tvärtom har överlevnadsmekanismen i dag blivit överflödig och resulterar i stället i att vi intar mer fett- och sockerhaltig, samt salt mat än vi har gjort tidigare.

I värsta fall kan det leda till ett inflammationstillstånd i hjärnan och bilda grogrund för att utveckla Alzheimers sjukdom, säger forskarna.

Forskargruppen antar mer konkret att effekterna av fruktos och fruktosens biprodukt, urinsyra – en restprodukt som uppstår under den normala nedbrytningen av kroppens celler och som bildas i större mängder vid intag av fruktos – kan vara orsaken till att det ansamlas proteiner som är förknippade med Alzheimers sjukdom.

Forskarnas resultat grundas inte på nya laboratorieundersökningar, utan kopplar ihop resultaten av tidigare studier inom ämnet.