Shutterstock

Vart femte barn har ett onaturligt förhållande till mat

En stor jämförelse av barn och unga i 16 länder avslöjar att var femte har ett onaturliga förhållande till mat – och det är framför allt flickor som faller offer för problemet.

Vi är hungriga, vi äter, vi blir mätta. Om det vore så enkelt skulle allt vara som det ska, men det är det inte. En grundlig analys av totalt 32 publicerade studier – en så kallad metaanalys – avslöjar att drygt vart femte barn i världen inte har ett normalt förhållande till den mat de stoppar i munnen. Det är forskare från flera länder, bland annat England, Spanien och USA, som ligger bakom den nya sammanställningen.

Metaanalysen omfattar 63 181 barn i åldern 6-18 år och 16 olika länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika finns representerade.

Siffrorna, som har publicerats i JAMA Pediatrics, bekymrar forskarna.

Vanligast hos flickor

"Det är viktigt att identifiera omfånget av dessa ätstörningar och deras fördelning i olika riskgrupper, så att vi kan förebygga och behandla problemet", säger en av forskarna, Dr. Jose Francisco Lopez-Gil vid University of Castilla-La Mancha i Spanien.

Metaanalysen avslöjade att trenden är särskilt utbredd bland flickor. Så mycket som 30 procent av flickorna uppvisade tecken på ätstörningar, medan siffran var nästan hälften så stor bland pojkar. Man observerade också en ökad tendens till ätstörningar bland äldre barn och hos dem som hade ett högt BMI-tal (Body Mass Index).

Kan vara ärftligt

Forskarna använde sig av ett fempunktsformulär, som kallas SCOFF och är den mest använda screeningmetoden för att identifiera ätstörningar. Deltagarna svarar på frågor om sina känslor kring att äta, nyligen konstaterad viktminskning, kroppsuppfattning och förhållande till mat i allmänhet.

Vetenskapen vet inte exakt vad som orsakar ätstörningar, men det kan vara ärftligt. Barn kan löpa 7-12 gånger större risk att drabbas av en ätstörning om en av föräldrarna, ett syskon eller någon annan familjemedlem har haft problemet. Det finns också forskning som tyder på ett samband mellan ätstörningar och sociala medier.