Shutterstock
Hjärtstopp

Varningstecknen för plötsligt hjärtstopp kan vara olika för män och kvinnor

Under timmarna fram till ett akut hjärtstopp kan kroppen ge små varningstecken, som ser ut att vara mycket olika hos män och kvinnor.

Varje minut pumpar ditt hjärta ut syrerikt blod till varenda vrå av din kropp, utan att du tänker på det alls.

Men även hos ungdomar och till synes friska människor kan den hårt arbetande muskeln plötsligt och oväntat stanna. Detta händer miljontals människor varje år i hela världen och i 90 procent av fallen är det leder det oundvikligen till döden.

Därför är akut hjärtstopp också ett globalt hälsoproblem, som läkare och forskare jobbar hårt för att förstå och bekämpa.

Nu har forskare vid Schmidt Heart Institute i USA gjort en studie som visar att kroppen ofta ger ifrån sig små varningssignaler under de sista 24 timmarna fram till hjärtat ger upp samt att de små tecknen ser ut att vara mycket olika hos män och kvinnor.

Ett symtom var mycket frekvent

Forskarna bakom studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Digital Health, använde data från två olika studier av hjärtstopp:

Den ena studien hade gjorts i multietniska samhällen i Ventura County i Kalifornien och den andra i Portland, Oregon.

Deltagarna i studierna var personer i åldersgruppen 18 till 85 år, som drabbades av ett oväntat hjärtstopp, som antingen sågs av någon i närheten eller av personal på en akutmottagning.

I datamaterialet analyserade forskarna olika symtom fram till det ögonblick då hjärtslagen stannade: Både enskilda symtom och flera symtom samtidigt.

Därefter jämförde de resultaten med en kontrollgrupp som upplevde liknande symtom och tillkallade akut hjälp utan att drabbas av hjärtstopp.

Deras analyser visade att 50 procent av de 823 personerna som fick plötsligt hjärtstopp hann med att uppleva minst ett avslöjande symtom innan deras hjärtan gav upp.

Det vanligaste symtomet är andnöd, som 41 procent av deltagarna upplevde under dygnet fram till hjärtstoppet.

33 procent av dem upplevde bröstsmärtor, 12 procent svettades mer och 11 procent upplevde det forskarna kallar anfallsliknande aktivitet.

Men det mest intressanta var att symtomen såg ut att skilja sig mycket mellan män och kvinnor.

Medan män upplevde både andnöd, bröstsmärtor och svettningar fram till hjärtstoppet, såg signalerna helt annorlunda ut hos kvinnor:

Bland kvinnorna var det bara andnöd som såg ut att vara betydelsefullt i samband med att hjärtat plötsligt stannar.

Nu hoppas forskarna att deras kunskaper om de olika varningstecknen hos män och kvinnor kan göra oss bättre på att förutspå och förhindra de dödliga händelserna.