Varning: Kemiska ämnen i nagellack kan ge livslång allergi

En allergisk reaktion ger inte bara utslag och rodnad på händerna. På sikt kan den även ge problem hos tandläkaren eller om allergikerna behöver en ny höft.

Flådda händer med rodnad och lesioner runt naglarna till följd av en allergisk reaktion. Händerna på bilden tillhör en person som är anställd i en nagelsalong.

© Novelties in Dermatolog; Gatica-Ortega et. al.y,

Videor och bilder av svullna, röda händer som har flådd hud runt naglarna har spridits på TikTok på sistone.

Det är kvinnor som har drabbats av allvarliga allergiska reaktioner efter att ha fått så kallade akryl- eller gelnaglar som delar bilderna.

De allergiska reaktionerna beror på en grupp kemiska ämnen, så kallade akrylater, som finns i vissa nagellacker och konstgjorda naglar.

Samma ämnen har använts i industrin i många år och används även inom bland annat tandvården.

Det förklarar Jeanne Duus Johansen, som leder Kunskapscentrumet för allergi vid Gentoftes sjukhus i Danmark. Hon berättar vidare att man på 1980- och 1990-talen också såg exempel på svåra allergiska reaktioner hos en hel del tandläkare och tandläkarassistenter, som därmed förlorade möjligheten att utöva sitt yrke.

Av samma anledning har tandläkare i dag ökat säkerheten markant när de använder ämnena till vita tandfyllningar.

Men när det gäller nagellack och konstgjorda naglar är säkerheten fortfarande ett stort problem, konstaterar hon:

"Det är en relativt ny trend, men på senare år har vi sett en markant ökning i utvecklingen av allergiska reaktioner som kan kopplas till nagelbehandlingar", förklarar Jeanne Duus Johansen och tillägger att problemet har spridits till stora delar av Europa.

Akrylater i konstgjorda naglar och nagellack

De allergiska reaktionerna kan uppstå om akrylaterna läcker och tränger in i huden runt naglarna – eller inte härdas ordentligt under en UV-lampa. Denna process har också dokumenterats i vetenskapliga studier.

"När ämnena väl har härdat har det bildats så stora molekyler att de inte längre kan irritera immunsystemet", förklarar Jeanne Duus Johansen och fortsätter:

"Det är alltså i processen mellan det att nagellacket är flytande och att det härdas tillräckligt som de kemiska ämnena kan tränga in i huden."

Allergier kan få allvarliga konsekvenser

De allergiska reaktionerna ger inte bara utslag och rodnad. På sikt kan de ge problem om allergikerna behöver en ny höft eller tandbehandlingar.

"När du gör vid dina naglar utsätts du för enormt stora mängder av dessa kemiska ämnen jämfört med om du exempelvis lagar en plomb hos tandläkaren. Därför är risken att utveckla allergi också mycket större under nagelbehandlingar än hos tandläkaren", förklarar Jeanne Duus Johansen och fortsätter:

"När immunsystemet väl har påverkats och du har utvecklat allergi, reagerar systemet även på små mängder av ämnet. Det krävs mycket mer för att utveckla allergi än det gör att senare få en allergisk reaktion, och därför förväntar vi oss att med tiden se fler åtföljande problem hos denna grupp allergiker."

Enligt flera experter är problemets omfattning troligen underrapporterad, eftersom man inte rutinmässigt testar om personer har de allergier som hänger ihop med nagelbehandlingarna.

I en dansk studie från 2020 testade forskare om 1 293 kvinnliga patienter var överkänsliga mot ett specifikt akrylat kallat HEMA. Av de testade personerna fick 31 en allergisk reaktion och enligt studien var gelnaglar och UV-nagellack den utlösande orsaken till allergin hos 72 procent av dem som testade positivt.