Varför är transfettsyror farliga?

Transfettsyror kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar. Läs här om varför.

Pommes frites

Större delen av de fetter vi äter är uppbyggda av tre fettsyror bundna till en glycerolmolekyl. Fettsyrorna består av en kedja av kol- och väteatomer, och variationer i längden av kedjan och antalet bindningar mellan kolatomerna avgör fetternas egenskaper.

Mättade fettsyror har uteslutande enkelbindningar mellan kolatomerna, medan omättade fettsyror har dubbelbindningar. Enkelomättade fettsyror finns i en cis-form och en trans-form. Den första förekommer naturligt, medan den senare är konstgjord och ohälsosam.

Vid industriell härdning av flytande fetter omvandlas omättade fettsyror till mättade, vilket ökar hållbarheten och gör dem fasta vid rumstemperatur. De mättade fettsyrorna är inte lika nyttiga som de omättade, och vid partiell härdning bildas de skadliga transfettsyrorna.

Transfettsyror kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar på grund av att de ökar aktiviteten av ett protein som omvandlar blodets ”goda” kolesterol, HDL, till ”dåligt” kolesterol, LDL. Av den anledningen ställer myndigheter i många länder mycket hårda krav på matens innehåll av transfettsyror.